Oude en nieuwe raad duidt in (besloten) werkbijeenkomst de uitslagen.

Geachte huidige en kandidaat-raadsleden,

De fractievoorzitters hebben de wens uitgesproken om een goede start te maken met de nieuwe raad. Eén van de activiteiten die daaruit is voortgekomen is om in beslotenheid met de huidige en
de nieuwe raadsleden de verkiezingsuitslag te duiden. Nadrukkelijk is afgesproken dat deze avond geen politiek karakter zal hebben.

Daarom nodig ik u van harte uit voor deze bijeenkomst op donderdag 22 maart om 19.30 uur in het publieksgedeelte van de raadszaal. In een informele setting duiden we gezamenlijk de verkiezingsuitslag en is er gelegenheid om in procesmatig opzicht de wensen met elkaar tebespreken voor de komende periode van coalitievorming.

Het programma is als volgt:

19.30 uur: Welkomstwoord door de burgemeester
19.40 uur: Rondje beantwoording vraag: Hoe zit u er persoonlijk in na de verkiezingsuitslag? Rondje (op volgorde van grootte van de partij):
± 20.10 uur: Hoe kijkt u in procesmatig opzicht aan tegen de komende periode van coalitievorming?
± 20.40 uur: Afsluiting door de burgemeester
± 20.45 uur: Einde bijeenkomst
Ik reken op uw komst, zodat we gezamenlijk een goede start kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

A.M.H. Roolvink MSc

Openbaar duidingsdebat in APELDOORN –

Oppositiepartij VVD is in Apeldoorn de grootste geworden. Er gaat hoe dan ook een andere coalitie komen. Vanavond om 19.00 uur wordt daarvoor een eerste aanzet gegeven in een zogenoemd openbaar  duidingsdebat. Lijsttrekkers spreken daarbij over de verkiezingsuitslag en de formatie.

D66 was in de afgelopen 4 jaar de grootste partij in Apeldoorn, maar verloor 3 van de 7 zetels. Toch bleek woensdagavond bij Omroep Gelderland dat de partij niet enorm teleurgesteld is in de uitslag. ‘We volgen de landelijke trend, al hadden we natuurlijk wel op meer gehoopt.’

Lijsttrekker Maarten van Vierssen zegt dat zijn partij in de afgelopen 4 jaar veel puin heeft geruimd. Hij zegt nog steeds mogelijkheden te zien om veel voor Apeldoorn te doen.

Het duidingsdebat is een gebruikelijke Apeldoornse bijeenkomst, die dit jaar door Nunspeet wordt overgenomen.

Naast de VVD kwamen in Apeldoorn de lokale partijen als grote winnaar uit de bus. Zowel Lokaal Apeldoorn als Gemeentebelangen wonnen aan macht. Lokaal Apeldoorn heeft net als het CDA 5 .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: