Nel Schuts schreef geschiedenis in de Graafse raad.

Dit bericht is gevuld met twee filmpjes:

Afscheidswoorden Hennie Bongers en bedankje van Nel zelf.

Verder nog foto’s en de uitgesproken tekst van Hennie Bongers.

Nel luistert vol aandacht naar de afscheidswoorden van haar opvolger Hennie Bongers. Onze nieuwe fractievoorzitter spreekt deze woorden uit op zijn verjaardag.

Beste Nel ik ken je nu ongeveer 4 jaar en dit is relatief kort gezien je politieke verleden. Ik ga toch proberen om je raadsverleden in grote lijnen te evalueren (schrik niet want ik wil dit op hoofdlijnen doen).

Op onze Keerpunt 2010 website plaatsten we het bericht over het vertrek van ons raadslid Nel Schuts. Op Facebook plaatste Marion Hulsebosch een reactie over haar samenwerking met Nel. Marion heeft jarenlang met Nel in de raad samengewerkt en keert na afwezigheid van jaren weer terug in de raad nu Nel afscheid neemt.

Zo blijft het magere vrouwelijk geluid van maar twee vrouwen toch nog hoorbaar in de raad (gisteren stond er nog een artikel in de krant). Marion Hulsebosch en Astrid Bannink staan beiden gelukkig hun vrouwtje. We zullen de inbreng van Nel daarbij wel gaan missen.

Nel is een vakvrouw. En in Velp en daar buiten een markant persoon. Nel was en is een harde werkster. Wat ze deed stond als een huis. Haar dossierkennis was onovertroffen groot. Verslagen, notulen werden vaak na bestudering door Nel aangepast en konden zo het archief in. Ingekomen stukken werden allemaal gelezen en vaak van vragen voorzien. Nel was toegankelijk en ging naar menig adres om de situatie te bekijken of ze iets kon betekenen voor onze burgers.

Vrijwilligerswerk rond de Velpse kerk, de Zonnebloem, gevangenis Oosterhoek, ZLTO en huwelijken voltrekken als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand staan allemaal op haar staat van dienst.

Ze begon haar periode in de Graafse gemeenteraad bij het CDA. Van 1990 tot 2006 was ze commissie- en raadslid voor die partij. Daarna is er een kleine onderbreking geweest omdat Nel de zorg had voor haar man Theo Schuts die na een ziekbed in 2007 is overleden.

In 2009 sloot ze zich “met hart en ziel” aan bij de nieuwe partij Keerpunt 2010. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 kwam ze samen met Jacues Leurs in de gemeenteraad. In 2014 werd de fractie uitgebreid door de komst van Ben Litjens. Na het vertrek van fractievoorzitter Jacques Leurs uit de gemeenteraad, kwam ik de gelederen versterken en koos de fractie Nel tot fractievoorzitter.

Op onze Keerpunt 2010 website tikte ik de naam van Nel Schuts in een kreeg daarna tientallen berichten onder ogen. Een kleine greep uit opvallende zaken, op chronologische volgorde, uit haar Keerpunt 2010 periode wil ik u allen niet onthouden.

• Mei 2010. “De vis wordt duur betaald”. Nieuw college met twee wethouders van buiten. Harry Opsteegh, Hans Bos en Jacques van Geest keren niet meer terug in het college

• December 2011. Motie behoud van de Graafse Scheepswerf bijna unaniem aangenomen door de raad

• Februari 2012. Wel of niet een permanent AZC in Grave

• April 2012. Nel diende een motie excessenregeling welstand in om de verloedering in de Graafse binnenstad beter aan te kunnen pakken

• April 2013. Recreatieboot “Prinses Margriet” mag blijven vindt het grootste deel van de gemeenteraad

• Februari 2014. “Girlpower in de raad”. Suzanne de Zoeten en Nel Schuts lieten wethouder Eric Daandels peentjes zweten bij de dossiers bestemmingsplan Hof van Esteren en de Hoogwaterdiscussie

• Maart 2014. Nel vulde de top drie van ergernissen in. Met stip op een: “De onderlinge verhoudingen tussen raadsleden. Daardoor gunt men elkaar niets. En dat gaat ten koste van het algemeen belang”

• Maart 2016. Motie over de reconstructie van de Bossche Baan wordt ingediend. In de motie wordt bepleit om de aanleg van de nieuwe grote rotonde bij de toegangsweg naar het AZC en naar Escharen en Mill eerder aan te leggen. Een tegenstem

• Maart 2016. Nel verblijft enkele dagen in de Nijmeegse Maartenskliniek

• Kadernota in 2017. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! Vertrouwen moet je verdienen; het komt niet zomaar aangewaaid.

• 2018: en dan als laatste de motie om de Nederlandse vlag een plek te geven in de raadszaal

Nel dit is nog maar een kleine opsomming van jouw inbreng. Als ik alles aan wil geven zitten we hier morgenvroeg nog.

De laatste twee jaar heb je veel lichamelijke ongemakken gehad. Toch wilde jij geen bijeenkomsten missen. Door je op te halen en weer thuis te brengen heb ik daar anderhalf jaar aan mee mogen helpen. Ging dat niet dan moesten we naar het ziekenhuis om de inbreng voor te bereiden. Wij zijn altijd welkom geweest in huize Schuts voor welk overleg dan ook. Koekjes, snoepjes, koffie en thee stond altijd klaar.

Nel was altijd kritisch, bij de tijd, correct en toch tegelijkertijd duidelijk en daarbij zeer bescheiden. Ik heb in de laatste jaren veel van Nel geleerd van Nel haar dossier kennis en werkwijze. Het digitale tijdperk heb je niet altijd makkelijk gevonden, maar toch heb je deze omschakeling ook gemaakt (ook al sprong ik regelmatig bij met de instellingen van PC en iPad, je deed het wel).

Nel sluit een periode van 24 jaar raadslid zijn vanavond af. We zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd.

Nel heeft drie dochters: Josine, Martine en Simone. Namen van de partners ken ik niet. Momenteel is Nel veel samen met huidige vriend/partner Anton van Oort. Nel ik heb begrepen dat je meer wil gaan genieten van je kinderen, kleinkinderen en je partner. Om dit te kunnen is het tijd om te stoppen met het raadswerk.

Nel ik wil je bedanken voor alles wat je voor Keerpunt 2010 en eerder CDA hebt gedaan, bedanken voor de prettige samenwerking.

Maar toch ik wil afsluiten met een gebaar …
De laatste motie van de Nederlandse vlag heeft het niet gehaald.
Op deze laatste raadsvergadering wil ik hier toch nog invulling aan geven en bij jou de Nederlandse vlag plaatsen. Dit verdien je!

Hennie heeft de Graafse vlag en de Nederlandse vlag geplaatst in de raadszaal.
Persoonlijke felicitaties van Hennie voor Nel. Een periode van 24 jaar in de Graafse politiek zit er op.
Bekroond met een kus.
Laaatste plaatje van Nel in de raadszaal. Onze griffier en de burgemeester kijken al uit op de Graafse en Nederlandse vlag. Onze poll over de komst van de Nederlandse vlag wees overtuigend aan dat de vlag er moet komen. En na de grote overwinning van de LPG hoort de Graafse vlag daar natuurlijk bij.

Nel bedankt

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: