Laatste openbare fractievergadering a.s. vrijdag!!

Keerpunt 2010 nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de openbare fractievergadering op vrijdag 9 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis in Grave.

Het is de laatste openbare fractievergadering van Keerpunt 2010 van deze raadscyclus.

Besproken worden de agendapunten van de raadsvergadering van dinsdag 13 maart 2018.

De betreffende agenda en raadsstukken zijn te vinden op de website van de gemeente Grave – www.grave.nl onder gemeenteraad – raadsinformatie actueel.

De agenda in het kort:

 1. Opening en trekking stemmingscijfer
 2. Vaststellen agenda
 3. Algemeen spreekrecht
 4. Vragen
 5. Ingekomen stukken en mededelingen
 6. Vaststellen besluitenlijst van 6 februari 2018
 7. Bestemmingsplan Kapellaan 8 Gassel
 8. Privatisering Laco Nederland
 9. Kadernota Veiligheidsregio Brabant-Noord
 10. Kadernota Brabants Historisch Informatie Centrum
 11. Kadernota kleinschalig collectief vervoer
 12.  Kadernota regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
 13. Kadernota werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant
 14. Kadernota regionaal bureau Leerplicht
 15. Kadernota GGD Hart voor Brabant en wensen en bedenkingen deelname GGD in coöperatie
 16. Verzelfstandiging beheer en exploitatie van ‘het Dorpshuus’ in Escharen en ‘’Trefpunt’ in Velp17.
 17. Wijziging APV Grave
 18. Kadernota CGM
 19. Nota parkeernormen 2018
 20. Ontwerpbesluit onttrekken aan de openbaarheid Prinsenstal
 21. Bestemmingsplan herinrichting N324

Uiteraard kunnen door de aanwezigen agendapunten worden toegevoegd.
U bent van harte welkom.

Fractie Keerpunt 2010

Aanvulling webmaster/voorzitter:

Twee agendapunten van de commissie Inwoners en Bestuur ziet u niet meer terug op de raadsagenda omdat ze niet behandeld zijn in de commissievergadering. De nieuwe raad zal dit later moeten behandelen.

1. De werkafspraken raad aanpassing Reglement van Orde en verordeningen.

2. Gedragscode gentle agreement. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: