Keerpunt 2010 wil graag een raadsprogramma in navolging van Almelo.

Lessen Almelo voor een geslaagd raadsprogramma

Er zijn een drietal lessen opgesteld aan de hand van de ervaringen met het raadsprogramma in de afgelopen raadsperiode. Door middel van deze lessen kunnen eventuele onvolkomenheden uit het raadsprogramma van de afgelopen periode worden verholpen.

  1. Meer concrete zaken opnemen in het raadsprogramma. De vagere onderdelen van het raadsprogramma kunnen in het uitvoeringsprogramma een andere uitleg krijgen dan de raad voor ogen had. Hierdoor is het niet altijd duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

  2. Een kritischer periodieke evaluatie van deze nieuwe aanpak.

  3. Het raadsprogramma moet goed verbonden worden met de meerjarenbegroting en de Planning & Control-cyclus. Door dit te doen ontstaat er een verbinding tussen het raadsprogramma en de maatschappelijke effecten die je wilt bereiken en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: