Goed voorbeeld: aanpak verkeersoverlast Elisabethstraat.

Webmaster/voorzitter Keerpunt 2010: Nu dit traject voor de N264 loopt is het misschien verstandig om er bij de provincie op aan te dringen voor de verkeersoverlast in Grave een parallel traject te gaan bewandelen. Misschien zijn er oplossingen denkbaar waarbij de N264 een rol speelt. 

Bijeenkomst N264 Uden Haps

De provincie is begin dit jaar gestart met een studie naar de problemen en oplossingen voor de N264 tussen de A50 bij Uden en de randweg in Haps. Op 20 februari werden inwoners geïnformeerd over de studie en over de wijze waarop zij inbreng kunnen hebben.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente en vond plaats in gemeenschapshuis De Jachthoorn. Zo’n 120 belangstellenden lieten zich bijpraten door wethouder Van den Boogaart, door mevrouw Vosters van het adviesbureau Tauw/Advin en door de heer Peters van het bureau Goudappel Coffeng. De heer Peters zal in het verdere traject namens de provincie als omgevingsmanager optreden. Dat betekent dat hij het schakelpunt is tussen de omgeving (onder andere inwoners van Sint Hubert, belangengroeperingen e.d.) de betrokken overheden en onderzoekers.

Tijdens de avond werd een beeld gegeven van het doel en de opzet van de studie, de aanleiding, de afbakening en de planning. Er werd echter vooral ingegaan op hoe de omgeving en andere stakeholders actief in het proces worden betrokken. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen de voortgang van het project volgen via www.brabant.nl/N264.

Graag uw reactie

De provincie en de gemeente Mill en Sint Hubert nodigen u van harte uit om uw ervaringen en problemen op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming op de N264 kenbaar te maken. U kunt uw reactie sturen naar N264@brabant.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: