Eindelijk wordt fietsenoverlast aangepakt. Onze motie werd helaas verworpen!

Een jaar later.

Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering van de huidige raad heeft Keerpunt 2010 samen met VP Grave een motie ingediend om de overlast van gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde fietsen bij het busstation aan te pakken. En het college heeft beloofd er werk van te maken. Eindelijk!

We zeggen niet voor niets eindelijk, want al sinds 2016 ligt er een
besluit van het college op de plank. Dat besluit maakt het mogelijk om verkeerd geparkeerde fietsen te kunnen verwijderen en naar de
gemeentewerf te brengen. Juist deze verkeerd geparkeerde fietsen buiten de rekken of fietsnetjes zorgen voor veel overlast. Met name voor mensen met een fysieke beperking, zoals mensen in een rolstoel, blinden of slechtzienden.

Het college van burgemeester en wethouders had echter een fout gemaakt.

Het besluit is alleen geldig als het ook gepubliceerd wordt. Alleen dat
waren ze vergeten te doen. En dus konden de handhavers niet handhaven.

Niet handig.

Het college heeft tijdens de raadsvergadering beloofd alsnog het
Aanwijzingsbesluit en Beleidsregel Verwijderen (brom)fietsen Grave te publiceren, deze week nog. Daardoor kunnen de handhavers aan de slag.

Overigens is de (voorheen bewaakte) fietsenstalling sinds vorige week permanent geopend. Je hoeft dus niet meer bang te zijn dat je niet meer je fiets kunt ophalen na 20:00 uur ‘s avonds als je een bus mist: de stalling is dan nog gewoon open.

Inleiding

Voorzitter, dank u wel voor het woord. Graag zou ik een korte inleiding willen geven bij deze motie, zodat ook meteen duidelijk is waar het over gaat.

Vorige week hebben wij een brief ontvangen van het Platform voor mensen met een functiebeperking, waarbij voor de zoveelste keer aandacht wordt gevraagd voor het probleem met de gevaarlijk en verkeerd geparkeerde fietsen bij het busstation, hier voor het stadhuis.

De rondslingerende fietsen rondom het stadhuis – met name tegen het muurtje – blokkeren de doorgang en zorgen voor gevaarlijke situaties voor blinden en slechtzienden. Het is met name gevaarlijk voor de jonge kinderen van Visio die leren zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

Maar ook de fietsen die ver buiten de fietsnietjes geplaatst worden zorgen voor hinderlijke situaties, vooral voor mensen in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen. Zij kunnen niet normaal gebruiken maken van de stoep.

Het wordt naar vele jaren van aandacht vragen en proberen tijd om echt actie te ondernemen.

Daarom stellen wij in deze motie twee dingen voor.

Eén: Bij het busstation met groene vlakken op de grond aan te geven waar wél de fiets geplaatst mag worden.

Twee: Het juridisch mogelijk maken om gevaarlijk of hinderlijk verkeerde fietsen te verwijderen.

Wat betreft dit laatste punt: alle benodigde teksten hiervoor staan al in de APV. Er is zelfs ook al een Aanwijzingsbesluit en Beleidsregel Verwijderen (brom)fietsen, maar dat besluit is – waarschijnlijk per ongeluk – nog niet gepubliceerd.

Dictum

Het dictum van de motie luidt als volgt:

De gemeenteraad draagt het college op:

 • Alsnog het Aanwijzingsbesluit en Beleidsregel Verwijderen (brom)fietsen Grave 2016 te publiceren;
 • ​Buiten de openbare fietsenstalling ter hoogte van het busstation met verf groene vlakken met een witte rand op de grond aan te brengen op de plekken waar wel de fiets geparkeerd mag worden;
 • Met een APV informatiebord bij het busstation mensen op de hoogte brengen waar een verwijderde fiets tegen betaling opgehaald kan worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt mede ingediend door VP Grave.

Raadsvergadering  op 13 maart 2018

Agendapunt 21a

Overlast gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde fietsen bij het busstation.

Motie vreemd aan de orde van de dag:

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 13 maart 2018,

Overwegende dat:

 • Er meerdere malen door de raad en het Platform voor mensen met een functiebeperking aandacht is gevraagd om het probleem van de gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde fietsen nabij het busstation op te lossen;
 •  Door gevaarlijk geparkeerde fietsen tegen de muur bij het stadhuis jonge kinderen, in opleiding en training bij Visio, een sterk verhoogde kans hebben om letsel op te lopen;
 •  Door hinderlijk geparkeerde fietsen het trottoir bij het stadhuis niet beschikbaar is voor mensen in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen;
 •  De benodigde juridische maatregelen al wel zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijk Verordening (APV), het benodigde Aanwijzingsbesluit en Beleidsregel Verwijderen (brom)fietsen Grave 2016 al wel is vastgesteld op 4 oktober 2016 maar nog niet gepubliceerd is;
 • Visuele communicatie door middel van groene vlakken met een witte rand helpt om de fiets wel op de juiste plek te parkeren.
 • De openbare fietsenstalling inmiddels 24/7 geopend is;Draagt het college op:
 • Alsnog het Aanwijzingsbesluit en Beleidsregel Verwijderen (brom)fietsen Grave 2016 te publiceren;
 •  Buiten de openbare fietsenstalling ter hoogte van het busstation met verf groene vlakken met een witte rand op de grond aan te brengen op de plekken waar wel de fiets geparkeerd mag worden;
 • Met een APV informatiebord bij het busstation mensen op de hoogte brengen waar een verwijderde fiets tegen betaling opgehaald kan worden;En gaat over tot de orde van de dag.Ondertekening en naam:Fractie Keerpunt 2010B.W.A.M. Litjens, H. M.J. Bongers en P.C. Schuts- Pennings

Deze motie is verworpen in deze vergadering.

Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier)
Stemverhouding:

Voor:………………………. Fracties:………………..

Tegen:………………………..Fracties:…………………….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: