Een belangrijk punt!

INGEZONDEN

Door Louis Sparidans

Wat geldt als één van de belangrijkste punten bij de komende verkiezingen?
U kent mij als een kritische burger. Vooral waar het gaat over de financiën van de gemeente Grave. Met name de financiële verantwoording daarvan deugt al een aantal jaren niet. Het geeft steevast niet het volledige inzicht in de financiën weer. Maar ook de presentatie van de jaarstukken beantwoordt niet volledig aan de wet- en regelgeving waaraan óók de gemeente Grave moet voldoen.

Ik maakte er in het verleden al een aantal keren melding van en was dus extra benieuwd toen onlangs de verkiezingsprogramma’s van alle aan de komende verkiezing deelnemende partijen beschikbaar kwamen.
Ik heb ze alle intensief bestudeerd maar er is slechts één partij die de moeite heeft genomen om deze kwalijke affaire in de komende raadsperiode aan te pakken en dat is Keerpunt 2010. In hun programma is de volgende (letterlijke) paragraaf opgenomen, onder het hoofd ‘Financiële verantwoording’:

De wijze waarop de gemeente de afgelopen jaren haar financiën verantwoord heeft is niet op orde. De wettelijke regels op dit punt worden onvoldoende nageleefd. Voorgeschreven staat dat alle stukken zodanig moeten worden gepresenteerd dat elk raadslid in staat moet zijn om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële positie van de gemeente en alle baten en lasten. Keerpunt 2010 staat erop dat aan deze wettelijke eis volledig wordt voldaan waardoor niet alleen raadsleden maar ook de burgers van Grave voortaan op een begrijpelijke wijze volledig worden geïnformeerd’.

Als we ze daaraan kunnen houden, met name als ze deel gaan uitmaken van de coalitie, gaan we er allemaal op vooruit.

Kijk, als je op 21 maart gaat kiezen, goed uit op welke partij je stemt. U kunt in Grave kiezen uit zes partijen. Kies straks voor de man of vrouw waarvan je mag verwachten dat hij/zij van de problemen op de hoogte is en ook oplossingen kan/wil aandragen.
Of kies voor een man/vrouw die nieuw op de lijst staat, met de ambitie om er iets beters van te maken. Overweeg trouwens sowieso om op een vrouw te stemmen. Anders zit er straks nog maar één vrouw tegenover veertien mannen in de gemeenteraad. Wie wil dat nou?

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: