De Graafse sport in de toekomst. Ook in Grave open clubs?

Geachte mevrouw, meneer,
U bent zich vast al aan het oriënteren met welke lokale partijen u straks het liefst in de coalitie of oppositie wilt. Over welke onderwerpen bent u het ‘eens’ en over welke (nog) niet? Sport en bewegen is een onderwerp waar vaak alle partijen het belang van inzien en u mooie afspraken over kunt maken met de andere partijen in de raad. Uit onderzoek van het Mulier Instituut en GFK blijkt dat de Nederlander vindt dat gemeenten in sport moeten investeren. Sport kan een nog grotere betekenis hebben voor de samenleving dan nu het geval is.

Ook de sport zelf vindt dat. De sport is in transitie, verandert mee met de samenleving. 82% van de sportclubs in Nederland wil graag haar maatschappelijke rol versterken. Zij staan open om mee te denken met uitdagingen van andere sportclubs, het onderwijs, de kinderopvang en de zorg in de omliggende wijken en de gemeente als geheel.

Een flink deel van de clubs wil graag uitgroeien naar een open club. Zij hebben daar wel hulp van de gemeente bij nodig.

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat een ruime meerderheid van de bevolking het belangrijk vindt dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van accommodaties.

In het GFK onderzoek wordt dit nader gespecificeerd. Bijna de helft van de
Nederlanders vindt dat de gemeente een gezonde leefomgeving moet bevorderen door de samenwerking tussen sport, onderwijs en zorg te stimuleren (zie ook het Sportcampagnefilmpje).

Ook het verbeteren van de overgang van bebouwde kom naar het platteland of natuurgebied (26%) en het investeren in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande accommodaties (25%) wordt door Nederlanders als een belangrijke taak van de gemeente gezien.

Hoe de gemeente en de sportsector dit samen kunnen realiseren, kunt u nog eens nalezen in ‘Investeren en meedoen’, ‘Bouwstenen voor Lokaal Sportbeleid’ en het recent door Vereniging Sport & Gemeenten gepubliceerde visiedocument ‘Sport stimuleert’.

Investeer in sport en geef sport een mooie plek in het coalitieakkoord! Betrek sportclubs bij de verdere concretisering en uitwerking hiervan.

Met sportieve groet,
Sportcampagneteam NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: