Brengt de nieuwe A.P.V. een einde aan de fietsenchaos???

Onderschrift foto: regelmatig maakte ik foto’s van deze fietsenchaos vlakbij de bijna lege peperdure fietsenstalling. Op de route van Stadhouderslaan naar Catharinahof moesten we steeds deze hindernis nemen.

Grave, 2 maart 2018

Geachte leden van de gemeenteraad van Grave,

Vanuit het platform voor mensen met een functiebeperking wordt al jarenlang het probleem van de fout geparkeerde fietsen op de stoep voor het gemeentehuis ingebracht tijdens het overleg dat we als platform met de wethouder hebben. Het is een probleem dat bij u allen welbekend is. De fietsen staan dusdanig geparkeerd dat rolstoelgebruikers moeizaam of geen gebruik van de stoep kunnen maken. Verder is het voor blinde mensen ondoenlijk om er te lopen, vanwege het gevaar dat hun geleidestok in de spaken van fietsen terecht komt met alle gevolgen van dien.

In het centrum van Grave worden nog steeds fietsen op de stoep geparkeerd in plaats van in de bestaande fietsenrekken. Als platform trachten we dit probleem op te lossen door onder meer duidelijke bordjes in de etalages te plaatsen met het verzoek fietsen niet op de stoep te plaatsen. Een van de redenen, waarom mensen fietsen op de stoep plaatsen is het gebrek aan plaats in de fietsenrekken. Dit wordt veroorzaakt door kapotte fietsen, die al maanden lang in de rekken staan.

Een van de redenen waarom tot op heden er onvoldoende ingegrepen cq gehandhaafd kon worden op bovenstaande situaties, was het feit dat de APV onvoldoende middelen hiervoor bood.

In de raadsvergadering van 13 maart komt de aanpassing van de APV aan bod. We verzoeken u dringend om in de APV stricte handhavingsmogelijkheden voor de fietsenproblemen op te nemen, zodat rolstoelers en blinden zich in de toekomst veilig door Grave kunnen bewegen.

Voor toelichting op deze brief kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
namens het platform voor mensen met een functiebeperking,

Jenneke van Dongen; voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: