Ben Litjens: Inbreng raadscommissie Ruimte a.s dinsdag.

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) tijdens de vergadering van de Raadscommissie Ruimte afgelopen dinsdag.

Agendapunt 3: Vragen

1.Brandweer

Op 21 februari 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest in Cuijk, waar de regionale brandweercommandant zei, dat de gemeenten in de regio maar €43,- per inwoner betalen.
Bij een inwonertal van Grave van 12370 zou Grave 12.370 x € 43,- = € 531.910 aan de Veiligheidsdienst bijdragen. In werkelijkheid draagt de gemeente Grave ongeveer € 800.000,- bij aan de Veiligheidsdienst.

Verder heeft de gemeente Grave voor brandcontrole een beperkte taak aangezien Grave over in verhouding met andere gemeenten over weinig industrie beschikt en over weinig bijzondere complexen zoals Catharinahof.

Kunt u schriftelijke uiteenzetten waarom Grave jaarlijks ongeveer € 800.000,- bijdraagt terwijl wij volgens het gemiddelde € 531.910 zouden moeten bijdragen?
In de vergadering van de Commissie Inwoners en Bestuur kan hierop uitvoerig worden ingegaan.

2. Agrifood Capital

Onlangs las ik in de Gelderlander dat het beslist niet goed gaat met Agrifood Capital.
Het was volgens onderzoekers daar een rommeltje.

Kunt u mij mededelen, waarom ik op vragen bij de begroting van Agrifood nooit heb vernomen, dat het een rommeltje was maar ik hoorde alleen maar hoezee geluiden.
Wat heeft onze vertegenwoordiger daar gedaan en hoe wordt hier de gemeenteraad geïnformeerd.

Eerst onverwachts vette problemen bij de Veiligheidsregio en nu weer bij Agrifood Capital.

Agendapunt 6: Nota parkeernormen 2018.

Ook hier weer een zaak, die voor mij uit de hoge hoed komt vallen. De normen in Grave worden gewijzigd en gebracht op het landelijke systeem. Maar Grave heeft een oude binnenstad en dat vraagt een specifieke benadering.

Ook het Mobiliteitsfonds wordt opgeheven. Tot nu toe moesten inwoners een bijdrage storten in dit fonds.
Het College wil nu de kosten koppelen aan een bouwvergunning. In het moderne vakjargon noemen ze dat een Omgevingsvergunning.
Ik kan op dit moment niet overzien door een gebrek aan informatie wat dat betekent voor de “gewone man”.
Ik verzoek dit punt uit te stellen tot na de verkiezingen en wil graag een goede voorlichting voor de raadsleden maar zeker ook voor de inwoners.

Nu de normen worden aangetrokken heeft dat ook betekenis voor Wisseveld.
Moet de projectontwikkelaar nu meer parkeerplaatsen realiseren of gaat hij extra betalen via de Omgevingsvergunning?

Ik zal tegen dit voorstel stemmen als het ongewijzigd en zonder inspraak door de komende raad wordt gejaagd.
B stuk

Agendapunt 7: Bestemmingsplan Kapellaan 8 te Gassel
Ik ben akkoord met dit plan. Ik vind dit een goede zaak.
Wel zie ik de lijst van eisen voor een burger alleen maar toenemen.
Wanneer gaat dit stoppen?
A-stuk

Agendapunt 8: Ontwerpbesluit onttrekken aan de openbaarheid Prinsenstal.

Ik heb vernomen dat de ondernemers in de binnenstad graag aldaar een toegang willen vanuit de Brugstraat. Verder lees ik nergens dat er overleg is geweest met de Wijkraad Binnenstad of met buurtbewoners.

Dat de grond eigendom is van de projectontwikkelaar doet niets af dat het hier gaat om het verdwijnen van openbare parkeerruimte.

Volgens alle partijen in de gemeenteraad moeten wij het in de toekomst hebben van KERNENDEMOCRATIE. Maar als wij nu al niet voor één kern de stad Grave er niet in slagen het beginsel van kernendemocratie toe te passen dan geloof ik toch echt niet dat de zegen verwacht moet worden van KERNENDEMOCRATIE.
Dit vereist namelijk een totale omslag van denken bij het ambtelijk apparaat en bij de bestuurders.
Grote veranderingen zie ik daar niet direct in het verschiet of een ieder zou op Keerpunt 2010 gaan stemmen.
Ik bepleit eerst meer overleg met de inwoners en de ondernemers.
B-stuk

Betreft Agendapunt 9: Bestemmingsplan Herinrichting N 324-verleggin. gastransport.

Met dit voorstel kan ik instemmen.
Het ziet er nu naar uit dat een streven van Keerpunt 2010 nu eindelijk in vervulling gaat namelijk een versnelde aanleg van de rotonde bij de Bonskazerne.
Dit punt kan ik hopelijk van mijn urgentielijst afvoeren.
Kan de voorzitter bevestigen dat de aanleg wordt versneld?
A -stuk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: