Verantwoording: 4 jaar lang potverteren: de burger betaalt het falen van LPG en VVD.

De OZB stijging is/was in Grave groter dan in de overige Brabantse gemeenten.

Twee reacties die deze stelling onderbouwen.

Het percentage  OZB wordt uitgedrukt  per € 1000,– waarde van een woning.

Het gemiddelde van de Brabantse gemeente is:

2015          0.1397 0.1186

2016          0.1408 0.1209

2017          0.1501 0.1205

Waarde woning € 250.000,00

In 2015 is de OZB stijging in Grave € 52,75 hoger dan in de overige Brabantse gemeenten

In 2016 is de OZB stijging in Grave € 49,75 hoger dan in de overige Brabantse gemeenten

In 2017 is de OZB stijging in Grave € 74,00 hoger dan in de overige Brabantse gemeenten

Daarnaast is ten onrechte € 2.000.000 van de voorziening rioolonderhoud overgeheveld naar de gemeentekas (Algemene Reserve) wat wettelijke niet toegestaan is.

De LPG (grootste fractie) en de VVD (portefeuillehouder-wethouder) zijn hier voor verantwoordelijk.

De Hans Wiegel term potverteren is van toepassing voor de LPG en de VVD.

Bron: Anton van Oort / Nel Schuts

In plaats van de burgemeester

6-12-2017 om 19:59 Door Louis Sparidans

Eigenlijk zou de burgemeester zélf in zijn stukskes in de Graafsche Courant u het volgende moeten vertellen, maar vooruit, dat gebeurt niet, dan maar zo : volgend jaar (in 2018) gaat in Grave de aanslag voor de OZB met gemiddeld bijna 10 %(!) omhoog.

Als we in Boekel zouden wonen, dan boften we. Daar gaat de OZB volgend jaar namelijk met (gemiddeld) ruim 9% naar beneden. In doorsnee stijgt de OZB volgend jaar in heel Nederland met gemiddeld 1,7 procent. Het is maar dat u het weet.

Een en ander blijkt uit een afgelopen week gepubliceerd rapport van de ‘Vereniging Eigen Huis’. Grave staat daarmee volgend jaar van alle Nederlandse gemeenten op de derde plaats als het om de verhoging van de onroerend-goed-belasting gaat.
Op grond van regelgeving van de zijde van de rijksoverheid moet de rioolbelasting omlaag. En dat kan ook, want daaraan hield Grave de afgelopen jaren ruim twee miljoen (!) euro over, geld dat eigenlijk terug zou hebben gemoeten naar de Graafse inwoners. Maar dat gebeurt niet.

Het gaat te ver om in dit korte bestek een en ander uitgebreid toe te lichten. Gemeenteraadsleden van de coalitie, zoals de LPG, VVD en CDA zullen u dat, naar ik aanneem, graag(?) willen uitleggen, als u hen daarom vraagt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: