VVD Lijst bekend.

Bovenstaande foto maakte ik bij de start van VVD campagne in Bussum. Een onhandige plakker gaf ondoordacht bovenstaand advies. Ook van toepassing in Grave als u een kernendemocratie wilt! 

Verkiezingslijst VVD voor gemeenteraadsverkiezingen bekend
‘Aanpakken, dat doen wij’
1-2-2018 om 11:13 Door Freddy Klooté
GRAVE – Voorzitter Huub Linders presenteerde met enige trots de nieuwe lijst van kandidaten voor de VVD: “We hebben een landelijke naam, maar we zijn een plaatselijke partij. We sturen niet op landelijke thema’s, al zijn die natuurlijk relevant, maar we gaan vooral in op de thema’s van Grave. Onze vertegenwoordigers zitten in alle sectoren van de Graafse gemeenschap. Zonder de anderen tekort te doen, stellen de eerste zes op de lijst zich kort voor”.

Op één de huidige fractievoorzitter, Rob Bannink: “In het dagelijks leven ben ik projectleider elektrotechniek. Ik blijf me inzetten om de leefbaarheid voor de Graafse gemeenschap te behouden. Voor nu en in de toekomst. Pijlers hiervoor zijn de werkgelegenheid en de bereikbaarheid. We zijn een financieel gezonde gemeente”. Nummer drie van de lijst, Binus Dieperink vult aan: “Er is de afgelopen vier jaar gebruik gemaakt van de reservepot. Gelukkig maar. Vanuit mijn verleden als voorzitter van scholengroepen gebruik ik altijd als voorbeeld, dat je school er niet beter van wordt als je het beschikbare geld voor je onderwijs gaat oppotten”. Binus is vooral gespecialiseerd in het sociale domein. “Iedereen telt mee. Als je het kan, moet de mogelijkheid bestaan om je maximaal te kunnen ontplooien. Voor wie het niet kan, is de gemeente het vangnet, door stimulerend en activerend beleid te maken”. Frans Smulders is de nummer twee van de VVD. Na vier jaar alleen al het werk in de raad voor zijn fractie Trots Liberaal gedaan te hebben, is hij samengegaan met de VVD. De vierde kandidaat is nieuw. Theo Lemmen, uit Escharen: “Ik ben al sinds 1976 lid van de VVD en bestuurlijk actief geweest in Rosmalen en Nijmegen. Ik ben directeur van de Dar. Het zal daarom niet vreemd zijn dat ik me interesseer in duurzaamheid en circulaire economie. Dat laatste houdt zich bezig met afvalverwerking en recycling. Ook het beheer van de openbare ruimte boeit me”. Danny Pennings is ook een nieuwkomer. “Ik ben P&O-medewerker bij het Ministerie van Defensie. Sinds anderhalf jaar betrokken geweest bij Trots Liberaal. Ik ga voor de leefbaarheid. Vooral die van dichtbij”. Op zes staat Huub Linders. Voorzitter van diverse verenigingen, ondernemer, stimulator, uitzetter van lijnen. Het gezicht van de VVD in Grave. Uitgebreid netwerk. “Ik ben zeer begaan met duurzaamheid. Het bevorderen van zonnepanelen. Gebruikmaken van de stuw voor elektriciteitsvoorziening en energieneutraal bouwen. Het samenwerken van groepen mensen op dit gebied in bijvoorbeeld het Estersveld is hiervan een prachtig voorbeeld”.

De lijst wordt volledig gemaakt met 7. Alex op den Buijsch, 8. Ank Bannink, 9. Frits Piepenbrock, 10. Gerard Arts, 11. Arjen Grootveld en 12. Harrie de Greeff.

Actiepunten 2018-2022
Het programma van de VVD is verdeeld in acht hoofdstukken.
1. Stimuleren van werkgelegenheid, focus op Graafse bevolking. Huub Linders: “Een belangrijke factor om de terug- of leegloop van de kernen tegen te gaan. We moeten de jongeren hier zien te houden”.
2. Aanpakken leefomgeving. Verstrekken van een lening met lage rente aan particulieren bij het verwijderen van asbest.
3. Fysiek en duurzaam veilig Grave. Cameratoezicht in het centrum en de kerkdorpen, alsmede bij de toegangswegen naar de gemeente Grave.
4. Duurzaamheid centraal stellen. Milieu en omgeving staan centraal in Grave. Wij vinden dat de communicatie naar inwoners voor wat betreft de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkelingen nog te beperkt zijn. De gemeente moet daarin een actief beleid voeren.
5. Bundelen alle toeristische initiatieven. De gemeente moet hierin, ook in regionaal verband, een aanjaagfunctie vervullen. Vooral activiteiten als het Smartlappenfestival, Waterfestival, Pinksterfeesten, Historisch Spektakel, Balonnenfestival, Carnaval, etc. blijvend ondersteunen.
6. Historisch Grave. Regionaal en landelijk promoten.
7. Stimuleren participerende samenleving. Belonen van ideeën en initiatieven.
8. Financieel verantwoord. Alleen lastenverhoging als dat gepaard gaat met een verhoging van het voorzieningenniveau voor de inwoners. Voor wat hoort wat.

Natuurlijk vraag ik naar de meningen over een eventuele herindeling. Rob Bannink: “We zijn destijds initiatiefnemer geweest van een bevolkingspeiling in Grave over wel/niet samengaan in één grote gemeente. Dat wilden we al in 2017 bij de Kamerverkiezingen laten uitvoeren. We kregen daar helaas geen meerderheid voor. Jammer, want dan hadden we nu al een referentiekader van dat moment gehad ten aanzien van diverse rapporten. Nu komt er wel een opiniepeiling.

Tenslotte de voorzitter: “We gaan optimistisch de verkiezingen in, met een lijst vol kwaliteit. Gevarieerde kwaliteit”.

Eén gedachte over “VVD Lijst bekend.

 • 8 maart 2019 om 16:18
  Permalink

  De VVD was, is en blijft onzichtbaar Op alle verkiezingsborden in de gemeente Grave schitterd de VVD door afwezigheid of is een lullig klein postertje te zien Dit was in mijn tijd wel anders.
  Waar blijven jullie ????

  vr.gr Theo Reijnen ik ben en ik blijf liberaal

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: