Veilig naar de nieuwe Brede School Ooost.

Op bovenstaande foto overleggen onze lijsttrekker Hennie Bongers en verantwoordelijk wethouder Jeroen Joon over de knelpunten rond de ontsluiting van de nieuwe Brede School Grave Oost.

Op 6 februari werd het agendapunt ‘fietspad Brede School Oost’ van de agenda van de Graafse raadsvergadering gehaald. Het fietspad over de Stoofbrug en langs de Van Steenhuislaan is omstreden. De gemeenteraad en wethouder Joon willen wachten op het advies van Bureau West8. (ontwerper vestingvisie Grave; red.)

Twee thema’s komen in de discussie steeds terug. Schoolkinderen en hun halende en brengende ouders moeten veilig op de fiets naar school kunnen. Maar buurtbewoners vrezen overlast van het sluipverkeer door ouders die kinderen met de auto afzetten bij het fietspad. En dan is er de discussie over een fietspad over het Visioterrein en een brug over het riviertje de Raam. Zo’n brug is duur en welke route het fietspad over het Visioterrein moet volgen is een belangrijk thema in de vestingvisie. Raad en College vonden elkaar: “het is onverantwoord om op dit moment een besluit te nemen”. Na de verkiezingen zullen de nieuwe wethouder en de nieuwe raad de knoop moeten doorhakken. Zij zullen argumenten op het terrein van veiligheid, geld en de inpasbaarheid in de vestingvisie opnieuw moeten wegen. Komt van uitstel nu afstel? Voor de wijkbewoners is de kou niet uit de lucht. Wethouder Joon wil verder met de voorbereiding van een voorlopig fiets- en voetpad, tussen het terrein van de Brede School en de hoek Jan Luykenstraat / Van Steenhuijslaan. Hij kondigde voorbereidingswerkzaamheden aan en na de carnaval wil hij aan de slag. Maar het fietspad kan er volgens de wijkbewoners niet zomaar komen. Bewoner Lenie van Lieshout: “daar is een wijziging van het geldende bestemmingsplan voor nodig.” Buurtbewoners zijn nu bezig met de voorbereiding van een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Bron: de MaasDriehoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: