Toen de laddderwagen verdween uit Grave!

Webmaster: door forse bezuinigingen verdween de ladderwagen uit Grave. Nu luidt de regionaal brandweercommandant de noodklok en vraagt hij extra geld. Misschien moeten we opnieuw gaan pleiten voor terugkeer van een ladderwagen naar Grave. De Graafse ladderwagen rijdt in Zuid-Afrika rond.

Zowel de MaasDriehoek en de Gelderlander berichten erover:

De MaasDriehoek:

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft dringend geld nodig. “Anders komt in de toekomst de veiligheid in gevaar”, waarschuwde de directeur van de veiligheidsregio Paul Verlaan woensdagavond tijdens een bijeenkomst voor de gemeenteraden van het Land van Cuijk.

De bedoeling van de bijeenkomst was het wegnemen van ‘acute knelpunten’. “Voornamelijk de brandweer, de crisisdienst en de rampenbestrijding kampen met uitholling”, zo meldt Verlaan.

“Op dit moment is de veiligheidsdienst niet toekomstbestendig.” Er is volgens Verlaan niet direct reden tot paniek. “We functioneren nu goed, maar willen we dat blijven doen, dan hebben we wel extra geld nodig.” Het gaat om ruim 2,6 miljoen; zo’n 4 euro per inwoner. Dat geld is nodig voor verschillende doeleinden.

“Er is 850.000 euro nodig om het capaciteitsgebrek op te lossen, 860.000 euro om de ontwikkelingen bij te benen, 400.000 euro om bedrijfskundig volwassen te worden en 520.000 euro om de negatieve financiële tendens op te vangen”, aldus Verlaan.

“Komt het geld er niet, dan komt inderdaad de veiligheid van de burgers in gevaar.” Wellicht is er in de toekomst nog meer geld nodig. “In april starten we met het maken van een beleidsplan”, zegt Verlaan. “Dan bepalen we wat we de komende vier jaar willen doen. Of dat extra geld gaan kosten en hoeveel, weten we nu nog niet.”

Brandweeroefening in Maaszicht. Restaurantpersoneel speelt voor slachtoffers.
De Graafse ladderwagen werd ingezet om de “slachtoffers” te evacueren uit de flat.

Brandveiligheid nu nog niet in het geding.

Branden worden gewoon geblust, ondanks financiële problemen.

De Brandweer heeft de komende jaren veel extra geld nodig.

HERMAN WISSINK; de Gelderlander

Inwoners van Noordoost Brabant hoeven nog niet bang te zijn dat bij een brand de brandweer niet kan komen. Dat zegt regionaal brandweercommandant Paul Verlaan. Hij stelde gisteravond raadsleden uit het hele Land van Cuijk op dat punt gerust. ,,Nee, de veiligheid is niet in het geding. Maar we zullen wel moeten investeren om dat zo te houden.”

De boodschap van Verlaan was helder als glas. ,,Nu hebben we van de 17 gemeenten die de veiligheidsregio vormen jaarlijks 4.06 euro per inwoner extra nodig. En daar komt na 2019 nog het nodige bij.”

Hoeveel dat zal zijn, dat weet hij niet. Dat zal dit jaar blijken als hij met zijn wensenlijstje komt.

Onlangs luidde Verlaan al de noodklok. Na de oprichting van de veiligheidsregio, een van de 25 in Nederland, werd hij geconfronteerd met bezuinigingen. Tientallen banen en vele miljoenen euro’s moest de brandweercommandant schrappen.

Taken als controle bij bedrijven, opleiding van personeel en motivatie van vrijwilligers staan allemaal zwaar onder druk. Net als de veiligheid van de brandweerlieden door gebrekkig materiaal.

,,Een commandant moet in de bluswagen op weg naar de brand op een tablet de laatste actuele informatie over de brand kunnen krijgen. Dat kan bij ons niet. Ik wil mijn mensen zo niet meer op pad sturen”, aldus Verlaan.

De veiligheidsregio Noordoost Brabant is volgens Verlaan de goedkoopste in Nederland. ,,Landelijk kost de brandweer 64 euro per inwoner per jaar. Bij ons is dat 56 euro. Terwijl de gemeentes landelijk 65 euro betalen. Onze gemeentes betalen 43 euro. Landelijk is het gat 8 euro per inwoner en in deze regio dus 13 euro. Dat gat was in 2012 5 euro”, rekent de brandweercommandant voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: