Problemen brandweer: over de verkiezingen heen getild.

Ben Litjens stelde de problemen bij de brandweer aan de orde.

Vragen betreft de brandweer.

Ik heb maar een vraag, die wel een langere toelichting vergt.

In het dagblad de Gelderlander van 2 februari 2018 werd uitvoerig beschreven dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord steeds meer problemen krijgt om zijn taken uit te voeren.

Ik vind dit geen openbaring, In mijn ogen heeft deze Veiligheidsregio vanaf het begin geen overtuiging gebracht dat dit instituut in staat was zorg te dragen voor een goede veiligheid voor onze inwoners.
In mijn opvatting was er sprake van een disfunctionerend bestuur, die geen enkele verantwoording aflegden aan hun achterban (de gemeenteraden en aan hun korpsen) en een disfunctionerende leiding.

Aan interim managers, die met de regelmaat van de klok voor hoge salarissen kwamen en gingen, geen gebrek.

In Grave is de tragiek bekend rondom de ladderwagen, de motivatie in ons korps en de gang van zaken rondom melding van het rammen van de stalen stuwbalken op 29 december 2016 rond 21.00 uur.

De Graafse raad had unaniem een motie aangenomen, dat de gemeente de kosten voor het behoud van de ladderwagen op zich wilde nemen. De Veiligheidsregio antwoordde dat dat te duur was.
Een ongelooflijk brutaal antwoord. En wat doet onze gemeenteraad in meerderheid: Niets meer.

Een schande.

Bij de bijna ramp met de stuw werd onze burgemeester pas na bijna 2 uur gewaarschuwd.
Grave is ontsnapt aan een ramp. Deze mazzel heb je niet altijd. Verantwoording daarover vindt er niet echt plaats.

Diverse mensen in ons korps hebben mij laten weten niet gelukkig te zijn met de hele gang van zaken sedert het samengaan in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

En nu moeten zij in de krant lezen, dat citaat: “dat vrijwilligers onverschillig worden”.
Zij krijgen een trap na terwijl de bestuurlijke en ambtelijke leiding faalt.

Bij de behandeling van de laatste begroting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heb ik in 2017 nog eens cijfermatig  uiteengezet dat deze begroting zeer problematisch is en de middelen te veel besteed worden aan beroepspersoneel. Voor aanschaf van nieuwe uitrusting voor alle brandweerkorpsen in Brabant-Noord was een bedrag van € 1 miljoen euro.

Een lachertje maar wel de goede ladderwagen verkopen voor een weggeefprijs van € 40.000,- aan Zuid Afrika,

En wat deed onze bestuurlijke vertegenwoordiger? In mijn ogen niets.

En wat deed onze gemeenteraad: In mijn ogen ook niets.

Vraag:
Ik vraag u om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in de Veiligheidsregio Brabant-Noord, zodat wij bij de nieuwe begroting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in het najaar weten dat ons extra van € 52.000,- structureel goed besteed is, dat de problemen zijn opgelost en dat de bestuurlijke en ambtelijke leiding wordt herzien.
Veiligheid voor onze inwoners en bedrijven met een goed uitgerust en gemotiveerd brandweerkorps  heeft voor mij de hoogste prioriteit. Tenslotte betalen wij bijna 1 miljoen euro aan de Veiligheidsregio.

Toelichting: Ben heeft niet zijn hele inbreng kunnen voltooien. Daarom hier toch zijn hele verhaal.

Reactie van de burgemeester:  

Het lopende jaar worden de tekorten gedekt uit de reserves. In april gaat het Bestuur, bestaande uit de burgemeesters uit het gebied van de Veiligheidsregio, twee dagen bij elkaar zitten om tot een oplossing te komen. Bij de behandeling van de nieuwe begroting van de Veiligheidsregio kunnen de diverse gemeenteraden daarna hun standpunten bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: