Louis Sparidans: Beste Wil en Ben.

Gepubliceerd op Grave Politiek: vrijdag 16 februari 2018 21:03

Geschreven door Louis Sparidans .

Beste Wil en Ben

Wat aardig dat jullie reageren op mijn bijdrage onder de titel ‘De LPG en politiek gewin’. Bedankt hiervoor.

Uiteraard vind ik ook dat het streven van de LPG naar behoud van de zelfstandigheid van Grave volstrekt legitiem is en ik erken tevens dat het niveau van de bestuurskracht van een gemeente essentieel is voor het al dan niet opgaan in een grotere gemeente. Maar jullie weten ook dat het met dit laatste, voor wat betreft Grave, bedroevend gesteld is.

Het is overigens juist dat met name de financiële verantwoording van Grave niet geheel deugt. Dat zou inderdaad alleen al voldoende reden hebben moeten zijn dat de gehele Raad de jaarrekeningen zou hebben afgekeurd.

Ik heb intussen de verkiezingsprogramma’s van alle Graafse partijen uitvoerig gelezen, maar alléén Keerpunt 2010 maakt hier expliciet melding van in de volgende paragraaf (citaat pagina 13) :

Financiële verantwoording

De wijze waarop de gemeente de afgelopen jaren haar financiën verantwoord heeft is niet op orde. De wettelijke regels op dit punt worden onvoldoende nageleefd. Voorgeschreven staat dat alle stukken zodanig moeten worden gepresenteerd dat elk raadslid in staat moet zijn om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële positie van de gemeente en alle baten en lasten.

Keerpunt 2010 staat erop dat aan deze wettelijke eis volledig wordt voldaan waardoor niet

alleen raadsleden maar ook de burgers van Grave voortaan op een begrijpelijke wijze ter zake volledig worden geïnformeerd.’

Ik ga ervan uit dat dit ook jullie instemming zal hebben.

Louis Sparidans

Aanvulling nieuwsgierige webmaster/voorzitter:

Ben Litjens heeft diverse keren gewezen op de verslechterde financiële toestand van onze Gemeente. Hij stemde daarom tegen jaarrekeningen en begrotingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: