De staat van de brandweerorganistie.

Programma themabijeenkomst gemeenteraden Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Anthonis op 21 februari 2018 in Mill.

Ontwikkelingen regionale brandweer en Veiligheidsregio.

De gemeenteraden worden geïnformeerd over de staat van de
brandweerorganisatie en de noodzaak om deze te verstevigen.

Thans ligt bij de gemeenteraden een verzoek tot het geven van een zienswijze op het Beleidskader 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor.

De knelpunten die de brandweer ervaart, de oplossingsrichtingen en de financiële consequenties hiervan, zijn verwerkt in dit beleidskader.

Ook worden de raden geïnformeerd over de wens van het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord om de rol en het takenpakket van de Veiligheidsregio tegen het licht te houden.

De heer Paul Verlaan (directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord) verzorgt een presentatie.

Uit de stukken:

Opdrachten Bestuur aan directeur veiligheidsregio.

Op basis van de presentatie over de staat van de organisatie van de Brandweer – en de daarop volgende dialoog – heeft het Bestuur de directeur veiligheidsregio een aantal opdrachten meegegeven:

Werk ter oplossing van de acute knelpunten een plan van aanpak uit ter versteviging van de brandweerorganisatie tot en met 2019;
Veranker dit plan van aanpak en de onderliggende knelpunten in de financiële besluitvorming (gewijzigde programmabegroting 2017, gewijzigde programmabegroting 2018, voorstel tot allocatie reserves, beleidskader 2019 en vaststelling programmabegroting 2019);

Draag zorg voor een flankerende informatievoorziening en uitleg aan de gemeenteraden. De gemeenteraden moeten “het verhaal van de brandweer” kennen en doorgronden alvorens zij besluiten ten aanzien van financiële stukken;

Organiseer een 2-daagse conferentie in april 2018 waarin het bestuur fundamenteel na kan denken en richting kan geven aan breedte van rol, taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio vanaf het jaar 2020. Hierin wordende aanbevelingen uit het visitatierapport betrokken.
Deze 2-daagse conferentie levert bouwstenen op voor het beleidsplan 2020-2023. Over deze bouwstenen gaan we vanaf de 2e helft van 2018 het gesprek aan met de nieuwe gemeenteraden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: