Code rood bij de brandweer! Update!

Brandweeroefening op het uitgestrekte terrein van Ben Litjens in Escharen.

Regiobrandweer in nood

Brandweer Brabant-Noord in nood, gemeenten betalen tonnen extra
CUIJK/ BOXMEER – De brandweer in Noordoost-Brabant krijgt steeds meer problemen om de taken uit te voeren.

Toezicht houden op gevaarlijke bedrijven gaat al niet meer.

Ook is er minder tijd om vrijwilligers te betrekken bij ontwikkelingen.

Gevolg daarvan is dat vrijwilligers onverschillig worden.

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk moeten samen 360.000 euro meer gaan betalen om problemen bij veiligheidsregio op te lossen.

HERMAN WISSINK; de Gelderlander

De brandweer in Noordoost Brabant krijgt steeds meer problemen om zijn taken uit te voeren. Toezicht houden op gevaarlijke bedrijven gaat al niet meer. Ook is er minder tijd om vrijwilligers te betrekken bij ontwikkelingen. Gevolg daarvan is dat vrijwilligers onverschillig worden.

Er is ruim 2,6 miljoen euro nodig om acute knelpunten bij de brandweer in de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan te pakken. Dat schrijft Paul Verlaan, directeur van de regionale brandweer, in een brief aan de gemeenten. De brandweer is ‘bedrijfskundig onvolwassen en niet in staat in te spelen op ontwikkelingen’.

Behalve toezicht houden bij de meest gevaarlijke bedrijven en het bij het werk betrekken van vrijwilligers, lukt het niet altijd om brandweerlieden veilig te laten werken. Verlaan in zijn brief: ‘Giftige stoffen komen niet alleen via de luchtwegen, maar ook via de huid binnen. Er moet een enorme inspanning gedaan worden om brandweerlieden veilig te laten werken. Maar de brandweer beschikt over te weinig geld en mensen om de aanpassingen die er nodig zijn, uit te voeren.’

‘We voeren onze basistaken op een goedkope wijze uit. Omdat de focus ligt op het uitvoeren van ons dagelijks werk, hebben we niet de mensen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen’, aldus Verlaan.

De zeventien gemeenten, die samen de regionale brandweer vormen, gaan ruim 4 euro per inwoner meer betalen. Voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk komt dat neer op bijna 360.000 euro. Voor Boxmeer, de grootste gemeente, is dat 116.500 euro. Mill en Sint Hubert moet als kleinste gemeente bijna 44.000 extra ophoesten. Het totaal bedrag dat Boxmeer straks aan de Veiligheidsregio bijdraagt is 1,6 miljoen euro. Bij elkaar betalen de vijf gemeenten in de regio straks ruim 5 miljoen euro.

‘Ik ben geschrokken van de situatie. Zonder investering is de basisveiligheid in het geding’, schrijft de Bossche burgemeester Jack Mikkers, in zijn rol van voorzitter van de veiligheidsregio, in een alarmerende brief aan zeventien deelnemende gemeenten.

Hier sta ik, samen met mijn oudste zoontje Maarten, de brandweerladderwagen te bewonderen die men met eigen middelen opgeknapt had. Zijn opvolger heeft inmiddels de Graafse brandweerkazerne verlaten vanwege opgelegde bezuinigingen. Omdat de huidige brandweer op afstand staat heeft de raad nog maar weinig invloed op de besluiten van Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Nu worden er weer verhogingen van gemeentelijke bijdragen opgelegd nadat de reserves uitgeput zijn. Wordt vervolgd!

Anderhalf jaar geleden maakte de regionaal commandant van de brandweer al duidelijk dat hij bezorgd was over de toekomst van zijn organisatie. Afgesproken werd toen dat de brandweer zelf moest proberen om het tij te keren.

In opdracht van het bestuur van de veiligheidsregio is een begin gemaakt om de om de belangrijkste knelpunten op te lossen. Volgens Mikkers lukt dat dit jaar nog met de reserves die er zijn. ‘Maar we zakken volgend jaar door de bodem zonder extra geld.’

Themabijeenkomst regionale brandweer Land van Cuijk.

De gemeenteraden van het Land van Cuijk houden woensdag 21 februari een openbare themabijeenkomst over de ontwikkelingen bij de regionale brandweer en de Veiligheidsregio. Belangstellenden zijn van 19.30 tot 21 uur van harte welkom in het gemeentehuis van Cuijk aan het Louis Jansenplein 1.

De gemeenteraden worden geïnformeerd over de staat van de brandweerorganisatie en de noodzaak om deze te verstevigen. Thans ligt bij de gemeenteraden een verzoek tot het geven van een zienswijze op het Beleidskader 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor. De knelpunten die de brandweer ervaart, de oplossingsrichtingen en de financiële consequenties hiervan, zijn verwerkt in dit beleidskader. Ook worden de raden geïnformeerd over de wens van het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord om de rol en het takenpakket van de Veiligheidsregio tegen het licht te houden. Paul Verlaan, directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord, verzorgt een presentatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: