Waarom geen tunnel?

Door Louis Sparidans

We kennen in Grave allemaal de problematiek die samenhangt met de N321, de weg van/naar Cuijk inclusief de aansluiting op de N324, de weg Nijmegen-Den Bosch via de Elisabethstraat, dwars door ons stadje.

De gemeente heeft al eens een duur bureau ingeschakeld dat een aantal alternatieven heeft bedacht die intussen allemaal zijn ‘afgeschoten’. Geen enkele oplossing is het gegund om de problemen het hoofd te bieden en dus zullen we in de Elisabethstraat moeten blijven leven met lawaai, stank, wegdektrillingen, vieze lucht, files, verkeersonveiligheid et cetera.

Een ‘hoge piet’ bij de gemeente, laat ik hem zo maar noemen, sprak zelfs over een termijn van pakweg twintig jaar, voordat er ‘iets van een oplossing’ gerealiseerd zou kunnen zijn. Voorlopig dus: einde verhaal. Laten we maar hopen dat er de komende twintig jaar geen ernstige ongelukken gebeuren.
‘Hoop doet leven’, zo reageerde een raadslid. Ik kijk er weer anders tegenaan. Zeker is, dat de verkeersintensiteit ook zal blijven toenemen.

Het gaat in beide gevallen om provinciale wegen, aangelegd in tijden dat er nog nauwelijks verkeer was, hooguit een fractie van tegenwoordig. Verreweg het meeste verkeer hoeft zelfs helemaal niet in Grave te zijn en bezorgt ons dus alleen maar last.

Eigenlijk moet vooral de druk op de Provincie worden opgevoerd. Waarom denken zij niet ergens aan een ondertunneling of een verdiepte tunnelbak in plaats van de Elisabethstraat? Natuurlijk kost zulks een hoop geld, maar het is dan ook redelijk dat de Provincie minstens 90% daarvan betaalt. Misschien kan zelfs het Rijk nog wel eraan bijdragen, want het waren immers vroeger toch rijkswegen? Maar ik zie in het buitenland ook vaak dat de Europese Unie aan dergelijke oplossingen financieel een bijdrage levert.

Mogelijk kan een nieuw College van B&W en/of een nieuwe gemeenteraad in de komende tijd weer opnieuw en nóg meer druk op de Provincie uitoefenen? Nieuwe kansen?

Of moeten er eerst doden vallen?

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: