Vraagstelling opiniepeiling

Foto uit mijn archief.

Jaren geleden werd in Grave de basis gelegd voor de samenwerking in het Land van Cuijk tijdens het vaststellen van het Graafs Manifest in het Palazzo Theater.

De agendacommissie heeft verder:

De agenda’s van de drie commissies vastgesteld. De stukken van de commissie Ruimte zijn gepubliceerd en de stukken voor de commissies Inwoners en Bestuur en Audit worden morgen gepubliceerd in iBabs.

Een aantal agendapunten rechtstreeks op de agenda van de raad van 6 februari geplaatst. Het betreft:

Herbenoeming twee leden rekenkamercommissie
Verklaring ‘Grave Superier’ tot Graafs stadslied
Aangehouden motie vreemd aan de orde van de dag / Plaatsing
Nederlandse vlag in de raadszaal

Vaststelling vraagstelling opiniepeiling 21 maart 2018 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.

Het fractievoorzittersoverleg is geïnformeerd over het draaiboek verkiezingen en heeft denotitie te bespreken punten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besproken.
Op basis van het besprokene zal de griffier een raadsvoorstel voor de raad van 13 maart maken, waarin de gemaakte afspraken en mogelijke aanpassing van het reglement van orde en verordening op de raadscommissies worden meegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: