Regenwater zelf opvangen

Leo de Vreede houdt vurig pleidooi om burgers van begin af aan bij het maken van beleid te betrekken.

Regenwater zelf opvangen vanaf 2030.

Vanaf 2030 mag het regenwater niet langer worden afgevoerd samen met het vuile rioolwater dat naar de waterzuivering gaat. Hemelwater is schoon en hoeft niet gereinigd te worden. Cuijk en Mill willen gescheiden verwerking verplicht stellen, Grave onderzoekt of dit in 2030 al mogelijk is.

Waar moet je met je regenwater heen, hoe doe je dat met een plensbui? Leo de Vreede (ex-wethouder Grave, red.) sprak op 16 januari in bij de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. Zijn boodschap was kraakhelder. De Vreede: ‘Burgers en gemeente kunnen bij dit onderwerp samen optrekken. Er is bij iedereen het besef dat er iets moet gebeuren. Mensen die nu nog geen wateroverlast hebben, zien het bij anderen. Voer niet eerst een hemelwaterbeleid in, maar betrek de burger vooraf bij duurzaam omgaan met water en wateroverlast. Informeer de burger; werk het beleid per kern uit; betrek initiatiefnemers van Platform Duurzaamheid en de wijk- en dorpsraden aan de voorkant bij de beleidsontwikkeling’.

Jacques van Geest (VPGrave) omarmt het idee van De Vreede. Ook Astrid Bannink (LPG) en Nel Schuts (Keerpunt 2010) voelen voor De Vreede’s idee van overleg vooraf, al hebben zij ook aarzelingen; wanneer neem je inwoners mee in de plannen?

CDA en VVD zien weinig in participatie vooraf. VVD’er Bannink wil eerst een kant en klaar plan.

Wethouder Van Dieperbeek (CDA) wil het “Hemelwaterbeleidsplan” in de raadsvergadering van 6 februari laten vaststellen. De voorgestelde burgerparticipatie past hier niet in. Wel gaat hij in gesprek met het “Platform Duurzaamheid Grave”; die afspraak stond al gepland.

Bron: de MaasDriehoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: