Plan van Aanpak Toekomst L.v.C.

Raadsvoorstel  Plan van Aanpak Toekomst Land van Cuijk:

Samenvatting voorstel.

Op 20 september jl. hebben de vijf raden een besluit genomen n.a.v. de uitgevoerde verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking.

Drie van de vijf raden hebben besloten overeenkomstig het advies van Berenschot en de procesbegeleider. In Grave kon het geamendeerde ontwerpbesluit niet op een meerderheid rekenen. In Grave werd een motie aangenomen voor een opiniepeiling onder de Graafse bevolking. In Mill en Sint Hubert werd het ontwerpbesluit verworpen.

Het Regieteam heeft zich beraden over de situatie die vervolgens is ontstaan en legt bijgaand voorstel aan u voor.

Voorstel besluit

1. Alle overleggen vinden altijd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de vijf gemeenten
plaats.

2. Daarmee houden we het overleg transparant en is voor alle partijen inzichtelijk welke
stappen, besluiten en belangrijker waarom genomen worden.

3. In 2018 doorgaan met de afronding van de 12 strategische projecten binnen het Land van Cuijk.

4. Geld en middelen vrij maken voor het nieuwe project onder leefbaarheid voor de
netwerkdemocratie (kernendemocratie) en hiervoor een voorstel voor te bereiden.

5. Het college opdracht geven om voor te bereiden:

A. Een Plan van Aanpak om de netwerkdemocratie (kernendemocratie) over zelfsturing en
participatie vorm te geven;

B. Een Plan van Aanpak voor een herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis met een
mogelijkheid voor Grave en Mill en Sint Hubert om aan te sluiten.

De nieuw gekozen raden besluiten op donderdag 24 mei 2018 over het Plan van Aanpak over de
bestuurlijke aanpak in het Land van Cuijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: