Parkeernota

Er wordt op dit moment gewerkt aan de totstandkoming van de Visie op de vestingstad Grave. De inhoud van de visie is nog niet bekend, al zijn er wel al contouren te herkennen.

Duidelijk is dat de (uitvoering van de nog vast te stellen) visie ook een grote ruimtelijke impact op met name de binnenstad en directe omgeving met zich mee zal brengen.

Bij de inpassing van de N321 is eerder de keuze gemaakt om deze te incorporeren in de vestingvisie, daarmee de samenhang bevorderend met andere relevante ruimtelijke ontwikkelingen. Gelet op de conclusies uit het parkeeronderzoek zal in de parkeernota ook de aanwijzing van nieuwe zoekgebieden voor parkeren aan de orde komen.

Wij zijn van oordeel dat in deze fase de visie op de vestingstad Grave leidend is en het parkeerbeleid volgend. Om de samenhang tussen beide zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij dan ook besloten om beide processen parallel te laten lopen, zowel in tijd (gelijktijdige vaststelling) als naar inhoud (afstemming).

Vaststelling van de parkeernota vindt daarmee naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 15 mei 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: