Opiniepeiling: keuze uit 2 stellingen.

Vraagstelling opiniepeiling op 21 maart 2018 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.

Samenvatting voorstel

Op 20 september 2017 stond de verkenning van de bestuurlijke toekomst Land van Cuijk op de raadsagenda. De raad heeft toen een motie aangenomen waarin hij het college verzoekt met een voorstel te komen voor een opiniepeiling onder de inwoners van de gemeente Grave over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, te houden tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het college heeft de uitvoering van de opiniepeiling inmiddels voorbereid. Op 9 januari 2018 hebben de fractievoorzitters
gesproken over de vraagstelling van de opiniepeiling. Gezamenlijk is een voorstel van de vraagstelling geformuleerd, dat op 6 februari a.s. aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Voorstel besluit
De vraagstelling van de opiniepeiling op 21 maart 2018 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente
Grave als volgt vast te stellen:

Hoe ziet u de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave?

□ Als zelfstandige gemeente.

□ Als onderdeel van één gemeente Land van Cuijk.

Financiële consequenties
De opiniepeiling brengt extra kosten met zich mee, onder andere voor het drukwerk en het tellen. Deze kosten worden via het raadsbudget verantwoord

Communicatie en participatie
De inwoners van de gemeente Grave worden via de gemeentepagina geïnformeerd over de opiniepeiling en de keuze die voorligt. Ook worden de gemeentelijke website en het twitteraccount ingezet. De communicatie zal neutraal en informerend van opzet zijn.

Van belang daarbij is duidelijk te communiceren wat de gemeenteraad doet met de resultaten van de opiniepeiling.

De opiniepeiling geeft de mening van de inwoners weer over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De gemeenteraad weegt deze resultaten mee bij het besluit hierover.

Eind januari is een brief van de burgemeester huis aan huis bezorgd. Daarin roept hij onder andere stemgerechtigde inwoners op om gebruik te maken van het democratisch recht en om zich uit te spreken, onder andere over de opiniepeiling.

Daarnaast is het ook aan de individuele raadsleden en fracties om zelf de publiciteit te zoeken en inwoners ‘warm te maken’ voor de opiniepeiling.

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 20 september 2017 stond bij alle raden in het Land van Cuijk de verkenning van de bestuurlijke toekomstLand van Cuijk op de agenda. De raad van de gemeente Grave heeft tijdens deze vergadering een motieaangenomen waarin hij het college verzoekt met een voorstel te komen voor een opiniepeiling onder de
inwoners van de gemeente Grave over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, te houden tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het college heeft de uitvoering van de opiniepeiling inmiddels voorbereid. De vaststelling van de vraagstelling is aan de raad. Daarom hebben de fractievoorzitters op 9 januari 2018 gesproken over de vraagstelling van de opiniepeiling.

Gezamenlijk is een voorstel van de vraagstelling geformuleerd, dat op 6 februari a.s. aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen
De raad wenst een brede representatieve opiniepeiling te houden onder de inwoners, zodat hij de mening van de inwoners mee kan wegen bij de resultaten van de verkenning van de bestuurlijke toekomst.

De fractievoorzitters stellen voor om de vraagstelling van de opiniepeiling op 21 maart 2018 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave als volgt vast te stellen:

Hoe ziet u de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave?
□ Als zelfstandige gemeente.
□ Als onderdeel van één gemeente Land van Cuijk.

De fractievoorzitters leggen deze vraagstelling voor omdat deze eenvoudig is, geen lange inleiding nodig heeft en een duidelijke keuze geeft die ingaat op de vraagstelling die op 20 september 2017 voor lag.

Uitvoering, risico’s en evaluatie
De raad dient op 6 februari 2018 een besluit te nemen over de vraagstelling, zodat er voldoende tijd is om de opiniepeiling voor te bereiden.
De opiniepeiling wordt voorbereid en uitgevoerd door het college. Er worden stembriefjes gemaakt die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden uitgereikt aan alle inwoners die komen stemmen en stemgerechtigd zijn.

De ingevulde stembriefjes worden geteld en de uitslag wordt openbaar gemaakt.

Belangrijk is om de verwachtingen te managen van de inwoners. De opiniepeiling geeft de mening van de inwoners weer, de raad weegt deze mening mee bij de uiteindelijke besluitvorming.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: