Openbare fractievergadering

Keerpunt 2010 nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de openbare fractievergadering op

donderdag 1 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis in Grave.

Besproken worden de agendapunten van de commissievergaderingen van 9; 16 en 23 januari 2018
als voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018.

De betreffende agenda en raadsstukken zijn te vinden op de website van de gemeente Grave – www.grave.nl onder gemeenteraad – raadsinformatie actueel.  Hieronder de raaadsagenda:

Agenda Volgens Ibabs

Ingevolge het bepaalde in artikel 19, 1e lid van de Gemeentewet, roep ik u bij deze op tot bijwoning van deopenbare vergadering van de raad van de gemeente Grave te houden op:

dinsdag 6 februari 2018 in het stadhuis van Grave,
aanvang 19.30 uur

1.Opening en trekking stemmingscijfer
2. Vaststellen agenda
3. Algemeen spreekrecht
4. Vragen
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Vaststellen besluitenlijst van 12 december 2017

Astukken
7. Herbenoeming twee leden rekenkamercommissie
8. Koersnota maatschappelijke opvang
9. Voorstel verlenging accountantsdienstverlening

Bstukken
10. Verklaring ‘Grave Superier’ tot Graafs stadslied
11. Vaststelling vraagstelling opiniepeiling 21 maart 2018 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.
12. Plan van aanpak toekomst Land van Cuijk
13. Consultatie raden taken en positie Regieteam
14. Fietspad Jan Luijkenstraat
15. Hemelwaterbeleid
16. Rapport rekenkamercommissie: Grijs en Groen is best te doen!
17. Kadernota ODBN 2019
18. Aangehouden motie vreemd aan de orde van de dag / Plaatsing Nederlandse vlag in de raadszaal
19. Sluiting

Uiteraard kunnen door de aanwezigen agendapunten worden toegevoegd.
U bent van harte welkom.

Onze excuses voor de late uitnodiging.

Fractie Keerpunt 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: