Eerste vraag van 2018!

Vraag van Keerpunt 2010​​​​ 1 januari 2018

B & W heeft 19 december 2017 besloten de plaatsvervangend voorzitter en 6 (plaatsvervangend) leden te benoemen van het hoofdstembureau voor een periode van 4 jaar. Daar valt uiteraard ook onder de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

Het bevreemdt ons zeer dat tot plaatsvervangend voorzitter is benoemd Mevr. A. M. Henisch die namens de Lokale Partij Grave en de gemeenteraad is benoemd tot wethouder van de gemeente Grave. Mevrouw Henisch vervangt in deze functie burgemeester Roolvink bij diens afwezigheid in diverse stembureaus en derhalve ook in het hoofdstembureau in het Catharinahof in Grave op 21 maart 2018.

In de gemeente Grave wordt sinds het aantreden van de heer Roolvink als burgemeester standaard gehanteerd dat gemeenteraadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen niet als lid van het stembureau benoemd kunnen worden. Men kan zich afvragen of de beleidslijn van dit niet benoemen van de gemeenteraadsleden tot lid van het stembureau juist is. De kieswet verzet zich daar in ieder geval niet tegen.

Op 30-10-2017 ontvang ik een brief van het Bureau Verkiezingen met het verzoek zitting te nemen als lid van een stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Uiteraard ben en was ik op de hoogte van het bovenstaande, maar omdat in de bijgaande profiel Stembureaulid/Teller onder 8 staat:
Werkplek in één van de stemlokalen in de gemeente Cuijk, Grave of Mill en St.Hubert heb ik het formulier op 7 november 2017 getekend geretourneerd, daarmee verklarend dat ik bereid ben om op 21 maart 2018 zitting te nemen in een stembureau.

Nadien ontvang ik met excuses een telefoontje van mevr. V. Jongejan dat gemeenteraadsleden geen zitting mogen nemen als lid van stembureau bij gemeenteraadsverkiezingen, omdat de gemeente Grave dit als beleid toepast.

Wij vragen het college van B & W de benoeming van mevr. Henisch tot plaatsvervangend voorzitter en lid van het hoofdstembureau te heroverwegen en te besluiten dat mevr. Henisch niet kan aantreden als lid en plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau.

Met betrekking tot de kwestie van het benoemen van gemeenteraadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen vragen wij de voorzitter van de raad in de gemeenteraad een openbare discussie te voeren.

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie Keerpunt 2010,

P.C. (Nel) Schuts–Pennings, fractievoorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: