Rijbewijs 0,20 eurocent goedkoper.

Nummer weekbericht : 2017-49

Aanleiding

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het maximumtarief voor de afgifte van een rijbewijs voor 2018 definitief vastgesteld.

Inhoud

Op 21 september 2017 heeft de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) het voorlopige maximumtarief voor de afgifte van een rijbewijs bekendgemaakt. Dat was € 39,67. In de op 7 november 2017 vastgestelde legesverordening voor 2018 heeft uw raad dit tarief vervolgens vastgesteld op € 39,65 (afgerond). Op 23 november 2017 heeft het RDW bekendgemaakt dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dit maximumtarief uiteindelijk op € 39,45 heeft vastgesteld, € 0,20 lager dus. Er staat nu een te hoog tarief in de verordening en dat mag niet. Artikel 10 van de legesverordening Grave 2018 voorziet in een beperkte overdracht van de vaststellingsbevoegdheid van de raad aan het college. Bij wijzigingen in rijksregelgeving die gevolgen hebben voor de leges, kan de besluitvormingsprocedure voor belastingverordeningen (van ambtelijke voorbereiding tot en met raadsbesluit) namelijk belemmerend werken. Om de gewenste flexibiliteit en de te betrachten spoed te bereiken, heeft uw raad de bevoegdheid tot vaststelling van de legesverordening aan het college overgedragen.

Artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet maakt dit mogelijk. In artikel 10 van de verordening is limitatief opgesomd in welke gevallen het college dit mag doen. Wijziging van het tarief voor de rijbewijzen valt daar ook onder. Op 5 december jl. heeft het college op basis van deze bevoegdheid de legesverordening gewijzigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: