Procedure bij de rechter.

Geachte heer Joon,

Nogmaals dank voor het prettige en constructieve gesprek van afgelopen dinsdag.

U deelde ons mede dat van de verwachte 400+ leerlingen slechts ca 125 met de fiets verwacht worden, hetgeen echter onze zorgen met betrekking tot een informele Kiss & Ride voor onze stoep heeft vergoot.

Zoals door mij aan het einde van het gesprek aangegeven, kunnen wij zonder de nodige garanties mbt maatregelen tegen de verwachte toestroom van fietsers en auto’s door de wijk, niet akkoord gaan met een vergunning voor de langzaam verkeer ontsluiting aan de hoek Van Steenhuijslaan en Jan Luijkenstraat. Wij zullen dan ook zonder die garanties moeten overgaan tot een procedure bij de rechter.

Doordat de gemeente oplossingen voor de verkeersontsluiting niet als onderdeel heeft meegenomen in een totaal plan, maar alle vergunningsprocedures (achtereenvolgens Gebouw, infrastructuur en Projektafwijkingsbesluit) afwerkt zonder over een gedegen set maatregelen te besluiten die de veiligheid garanderen en overlast minimaliseren, is het o.i. nodig het besluit te laten toetsen door een onafhankelijke rechter. Ik kan me niet voorstellen dat een rechter veel begrip gaat hebben voor de door de gemeente Grave gekozen werkwijze (en dat is m.i. al begonnen met de aankoop van de Visio oost grond zonder goed doordacht plan, iets waarvan ik overigens begrijp dat dat al voor Uw tijd als Wethouder gebeurd is)

Zoals besproken afgelopen dinsdag zouden maatregelen dienen te bestaan uit een combinatie van verboden met handhaving (stopverbod buiten parkeerhavens bv), een fietspad langs de Jan Luijkenstraat en mogelijk fysieke drempels om de wijk te kunnen betreden. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat het verkeer “over het Visio terrein” soepel verloopt. Echter, als ca 300 leerlingen met de auto zullen worden afgezet, in combinatie met speciaal vervoer voor Visio, op een toch al onoverzichtelijk punt op de Estersveldlaan, verwachten wij chaos daar en uitwijking van auto’s naar de wijk.

Door Mw van Lieshout is aangegeven dat zij mede op aangeven van mensen die mede haar zienswijze hebben ondertekend, planschade gaat claimen. Het zal U duidelijk zijn dat ontbreken van afdoende maatregelen tbv verkeersontsluiting die schade alleen maar zal vergroten

Ik hoop van harte dat U niet alleen inderdaad in staat bent de Raad te overtuigen dat maatregelen als hiervoor beschreven nodig zijn, maar dat dit ook onderdeel wordt van het formele besluit van “geen bedenkingen”.

Met vriendelijke groet

Paul Moonemans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: