“Liberaal LVC Grave” voldoende onderscheidend van “Trots Liberaal Land van Cuijk”

In Cuijk hingen de vlaggen van alle LVC gemeenten.

Mijn fotoarchief.

Verkiezing Gemeenteraad 2018

REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Grave maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden is besloten de volgende aanduiding van de politieke groepering te registeren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Grave:

Politieke groepering: “Liberaal Land van Cuijk”
Aanduiding: Liberaal LVC Grave

Het centraal stembureau is bijeengekomen om te bepalen of de aanduiding “Liberaal LVC Grave” voldoende onderscheidend is ten opzichte van de aanduiding van de bestaande politieke partij “Trots Liberaal Land van Cuijk”.

Het centraal stembureau heeft het verzoek tot registratie getoetst aan artikel G3 lid 4 onder b van de Kieswet. Hierin is geregeld dat het centraal stembureau slechts afwijzend op het verzoek beschikt als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering en daardoor verwarring te duchten is.

Het centraal stembureau is van mening dat het woord “Trots” in “Trots Liberaal Land van Cuijk” dusdanig dominant is dat “Liberaal LvC Grave”, ondanks het gemeenschappelijk gebruik van “liberaal”, voldoende onderscheidend is. Plaats- of regioaanduidingen als “Land van Cuijk of LvC”, vallen volgens jurisprudentie onder begrippen met een algemeen karakter waarop geen alleenrecht bestaat.
Van belang is in welke mate het niet overeenkomende element van de aanduidingen onderscheidend is. Bij het woord “Trots” is dat in voldoende mate het geval.

Op basis van het bovenstaande en de relevante jurisprudentie is het centraal stembureau tot de conclusie gekomen dat “Liberaal LVC Grave” voldoende onderscheidend is van “Trots Liberaal Land van Cuijk”. Het woord “Trots” geeft een zodanig onderscheidend vermogen aan de aanduiding dat er geen vrees voor verwarring bestaat,

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Kieswet kunnen natuurlijke of rechtspersonen die door dit besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen hiertegen beroep instellen. bij de afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, eerste lid onder A van de Kieswet, uiterlijk de zesde dag na de dagtekening van dit besluit in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Nadere inlichtingen hierover worden in het Stadhuis verstrekt door het bureau Verkiezingen, Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave.

Plaats:​Grave
Datum:​21 december 2017

De voorzitter voornoemd,

A.M.H. Roolvink MSc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: