Twee open doekjes in de Sint Elisabeth.

Webmaster: vanmorgen legde de vice-voorzitter van het kerkbestuur Alex van Megen en pastoor René Aarden beiden een verklaring af na afloop van de gezinsviering in de Sint Elisabeth. Hieronder ziet u een groot deel van de verklaring van Alex van Megen. In Velp is mede door uitlatingen vanuit de dorpsraad grote onrust ontstaan onder Velpse kerkgangers. Dit na een overleg van dorpsraden, parochiebestuur en de gemeente.

Er wordt binnen het stadhuis gewerkt aan een kerkenvisie vertelde Alex na afloop tijdens het koffiedrinken.

Pastoor René Aarden heeft inmiddels 7 verzoeken van de bisschop naast zich neeergelegd om elders binnen het bisdom zijn pastoraal werk voort te zetten.

Beide verklaringen werden met een warm applaus door de kerkgangers ontvangen.

 

Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

Graafs kerkbestuur nuanceert berichtgeving over kerksluitingen Escharen, Gassel en Velp

Het bericht in de media dat ‘de kerken van Escharen, Gassel en Velp na 2022 sluiten’ heeft tot onrust geleid in de parochie H. Elisabeth.

De woordvoerder van de parochie heeft het kerksluitingsbeleid nauwkeurig uiteengezet en is niet onjuist geciteerd, maar de conclusie van de schrijvende pers sluit daarop onvoldoende aan. De indruk dat de dorpskerken omstreeks 2023 hun deuren sluiten berust niet op feiten, stelt het kerkbestuur.

“Het beleid van de H. Elisabethparochie laat zich samenvatten met: de kerk is van de mensen”, zegt Alex van Megen, vicevoorzitter van het kerkbestuur H. Elisabeth. “Een kerkgebouw is niet alleen een huis van geloof, maar ook een huis van de gemeenschap en gezamenlijke geschiedenis (dus: lokale identiteit). De kerken zijn gebouwd door de voorouders van de huidige inwoners van Escharen, Gassel en Velp.

De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de gebouwen is daarom – letterlijk – een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Of en wanneer de kerk sluit is dus meer aan de lokale bevolking dan aan een kerkbestuur. Dáárom wordt de dialoog gezocht met het gemeentebestuur en de dorpsraden.”

Zolang het mogelijk en wenselijk is, blijven de kerken open. Ook na 2023, stelt Van Megen. “De parochie is geen bedrijf. Daarom heeft zij het voorbeeld van banken, postkantoren, diverse winkels en bedrijven niet gevolgd. Zij is aanwezig in en betrokken bij het leven in de stad en haar dorpen. Het beleid is gericht op ‘beweging’ van parochianen uit Escharen, Gassel en Velp naar het eucharistisch centrum te Grave, waar het hele kerkelijke leven gevierd wordt.

Dat gebeurt niet met het mes op de keel, want in alle dorpskerken zijn maandelijkse HH. Missen, kapellen waar mensen dagelijks een kaarsje bij Maria kunnen branden en diverse activiteiten. Die corebusiness van de parochie is het probleem niet. Het peperdure onderhoud van de kerken (op termijn) wel. Daarom spreekt het kerkbestuur de parochianen en de overige inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp telkens aan op de gedeelde verantwoordelijkheid. Zolang het mogelijk en wenselijk is, blijven onze kerken dus open.”

Als een gemeenschap de kerk niet draagt, is sluiting uiteindelijk echter onvermijdelijk. Van Megen: “Zover is het nog niet. Het kerkbestuur heeft onlangs het beleidsplan ‘2018-2022 Zoals Ik u heb liefgehad’ vastgesteld. Daarin staat klip en klaar dat gedurende die periode (dus tot 1 januari 2023) geen kerken dichtgaan.

Nergens staat een datum wanneer wél. Uit niets blijkt dat er in het toekomstige beleidsplan 2023-2027 uitsluitsel gegeven wordt. Het is echter niet realistisch te stellen dat de kerken van Escharen, Gassel, Grave en Velp tot in lengte van jaren in gebruik blijven als godshuis. Het is ronduit oneerlijk te zeggen dat er – in welke katholieke parochie waar dan ook in het bisdom of de Nederlandse kerkprovincie – geen zorgen zijn en dat er niets sluit. Dat is de ogen sluiten voor internationale ontwikkelingen die aan geen enkele parochie voorbijgaan.”

Dialoog met de dorpen
Volgens het kerkbestuur liggen er nog kansen. Van Megen: “Ondanks de tendens heeft het geloof toekomst. De parochie dus ook. Daartoe wordt het gesprek gezocht met de achterban, maar ook de gemeente en de dorpsraden. Die vruchtbare dialoog alleen al laat zien dat de toekomst van de kerken ertoe doet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: