“Hennie Bongers was de slimste.”

In Gassel kan weer gebouwd worden.

Ordinair op de persoon spelen in de Graafse raad

“Het verheugt ons, dat er met het bestemmingsplan “Woonlocaties Gassel” invulling kan worden gegeven aan een lange tijd aanwezige en breed gekoesterde wens om te zorgen voor een gevarieerd woningaanbod in Gassel. Het draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat van deze dorpskern. Het bestemmingsplan omvat maximaal 29 woningen (26 nieuwe) aan de Torenstraat, Schuttersweg, Molenakker en Sint Jansvoort/Julianaplein”.

Zo begon afgelopen dinsdag het raadsvoorstel dat beoogt Gassel weer wat meer mogelijkheden te bieden om de jeugd voor het dorp te behouden. Want bij dit aantal nieuwe woningen zijn in het gevarieerde aanbod ook starterswoningen gepland. Vreugde alom, zou je denken. Dat viel tegen. Tijdens het agendapunt “Spreekrecht” waren er maar liefst vijf insprekers met bedenkingen, angsten, klachten en heel veel tegenstribbelingen.

Mevrouw van Spijk: “De Torenstraat is een zeer smalle weg en vormt voor velen dé verbinding tussen de kernen van Gassel, Escharen en Beers. Aan de Torenstraat bevinden zich tal van bedrijven. Hierdoor is er héél veel verkeer dat de Torenstraat móét passeren: vrachtverkeer, landbouwverkeer, woon- en werkverkeer”. Even verder: “En juist op het gevaarlijkste punt van Gassel wil de gemeente nu een ontsluitingsweg laten realiseren”. Dorpsgenoot van de Lockant die er een bedrijf heeft in potculturen, heesters en coniferen, en regelmatig moet spuiten in zijn spuitzone, vreesde voor beperkingen in zijn bedrijfsvoering, als er zo dichtbij nieuwe woningen worden gebouwd: “Als u het plan wel aanneemt adviseert de ZLTO mij in beroep te gaan, wat ik dan ook zal doen”. Ook de andere insprekers maakten bezwaar tegen de in hun ogen onveilige uitrit. De communicatie met de projectontwikkelaar en de gemeente Grave werd als zwaar onvoldoende bestempeld. En toen moest het debat nog beginnen.

Rustig begin, triest einde

Alle partijen waren dolenthousiast over de nieuwbouw in Grave. Het Halleluja weerklonk. Tenminste, drie van de vier plannen konden rekenen op grote instemming van de Graafse raad. Plan 4, de bouw van 7 woningen aan de Torenstraat, was andere koek. Na de insprekers en hun bezwaren was een juichlied hier niet meer op zijn plaats. Léon Kamps (VPGrave): “Hoe zit het met de omgeving? Is het omgevingsproof? Veel mensen hebben moeite met de communicatie. Ze zijn genegeerd en te laat geïnformeerd. We moeten dit plan niet willen. Dit past niet bij Gassel. Laten we dit loskoppelen van de andere drie plannen”. Zijn woorden werden gesteund door Keerpunt 2010. Beide partijen hadden een amendement ingediend, die die scheiding in het project wilde bewerkstelligen. Ben Peters (CDA) was ook blij met de nieuwbouw: “Jammer dat er geen oplossingen gevonden zijn voor de knelpunten. Wij vinden wel dat er duurzaam gebouwd moet worden. Is er nog iets toe te voegen aan de verkeersveiligheid?”

Wethouder Pieter van Dieperbeek: “De Torenstraat is een moeilijk onderwerp. Het is een afweging tussen algemeen en persoonlijk belang. De initiatiefnemer doet de communicatie met de buurt. Als gemeente moet je dat goed controleren. Er is inspraak geweest, maar is dat altijd met de juiste mensen geweest? Ik heb de e-mailcorrespondentie hierover gelezen en gezien dat er een verkeerd antwoord is gegeven. Er is miscommunicatie geweest met de familie Ramp. Daarvoor bied ik mijn excuses aan”.

Het was de inleiding voor een steeds feller wordend debat. Toen Léon Kamps het had over wethouder Anja Henisch, die bij een familie langs was geweest, richting Astrid Bannink (LPG), en vroeg: “Gaat u nou dualistisch doen?” voelde Astrid Bannink zich aangevallen. Ze uitte haar ongenoegen richting Kamps, die met beide benen gestrekt erin vloog: “Als u daar niet tegen kunt, mevrouw Bannink, dit is een politiek platform. Ook buiten de politiek zijn er nog leuke dingen om te doen”.

Rick Joosten (LPG): “Meneer Kamps, u probeert mensen te beschadigen. Wij zouden een voorbeeldfunctie moeten hebben. U speelt op de man. Op het persoonlijk vlak”. De sfeer werd even heel vervelend. Even later Jacques van Geest: “Mevrouw Bannink basht”. Kamps: “Waar was de LPG toen er over de Sprankel werd gesproken?” Oude kadavers werden uit al bijna gedempte sloten getrokken. Het Wisseveld kwam langs. De communicatie passeerde voor de twintigste keer. De haat stroomde langs de muren van de raadzaal.

Nog drie maanden vóór de verkiezingen. Burgemeester Roolvink moest de Kerstgedachte erbij halen om de gemoederen te sussen.

Hennie Bongers (Keerpunt 2010) was de slimste: “Kunnen we niet gewoon tot stemming overgaan?”

Zo geschiedde. Het amendement van VPGrave en Keerpunt 2010 werd met de stemmen van die twee partijen vóór, verworpen. Het hoofdvoorstel, de bouw van ruim 26 woningen in Gassel haalde het wel. Met alleen de stemmen van VPGrave tegen.

Omdat het de laatste vergadering van het jaar was, gingen alle politici nog samen ergens een borreltje drinken. Zal vast gezellig geweest zijn.

Freddy Klooté in de Arena

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: