Bezoekerscentrum in Historisch Stadhuis

Rapport ‘Welkom in de Zuiderwaterlinie’ in postvakjes

In de postvakjes is een exemplaar gelegd van het rapport ‘Welkom in de Zuiderwaterlinie, naar een samenhang in bezoekersontvangst en informatievoorziening’.

Dit rapport dient als inspiratie voor de diverse stellingen om enerzijds te komen tot een uniform verhaal voor de gehele Zuiderwaterlinie met daarnaast ruimte voor accenten in de afzonderlijke stellingen.

Op basis van deze rapportage is het college bezig een plan voor te bereiden voor het inrichten van het historisch stadhuis tot bezoekerscentrum voor de Zuiderwaterlinie.

Commissieleden kunnen het rapport uiteraard ook inzien.

Een inkijkexemplaar van het rapport ligt in de leeskamer.

Bron: Ibabs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: