Vragen Keerpunt, mevrouw Schuts, Jeugdzorg (18-10-2017)

1. Welke afspraken zijn er in het verleden door de gemeenten in het Land van Cuijk gemaakt met betrekking tot betaling van de Jeugdzorg, WMO;

2. Is deze informatie destijds volledig met de raad gedeeld? Over de financiele afspraken die Grave heeft gemaakt met de regio is de raad op verschillende momenten ingelicht

3. Is dit niet het geval – dan graag inzage en informatie hieromtrent;

4. Hoelang is wethouder mevr. Anja Henisch reeds op de hoogte van de problemen die er spelen zoals verwoord in het artikel van De Gelderlander;

5. Waarom is de wethouder eerst nu van plan om deze problematiek met de raad te willen en te gaan delen met de raad c.q. de commissie Inwoners en Bestuur van 24 oktober a.s.;

Antwoorden:

1. De afspraken rond de jeugdzorg staan in memo, die vorige week aan u verzonden is, vermeld. Voor de WMO gelden afspraken met Regio Oss. Hier is geen sprake van solidariteit. Iedere gemeente wordt aangeslagen naar gebruik.

2. Over de financiële afspraken die Grave heeft gemaakt met de regio is de raad op verschillende momenten ingelicht

3. Zie de vorige week verstuurde memo

4. De discussie tussen de gemeenten in het Land van Cuijk is tijdens de portefeuillehoudersvergadering van 20-09-2017 ontstaan.

5. Omdat er eerst verder over gesproken is met de andere wethouders sociaal domein uit het Land van Cuijk op 27-09-2017 en daarna is er tijd nodig geweest om de problematiek exact te duiden. Zodra wethouder Henisch de zaak goed had geanalyseerd heeft ze stappen ondernemen om uw raad in te lichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: