Onlangs hebben wij stilgestaan bij de vraag of het zinvol is onze rapporten na een jaar te evalueren. Wij bedoelen dan na te gaan of de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen een jaar later ook daadwerkelijk zijn opgevolgd. Aanvankelijk was dit ons voornemen. Toch zien wij er bij nader inzien vanaf om ieder afzonderlijk rapport op die manier te blijven volgen. Waarom?

  • In de eerste plaats is het de taak van de gemeente zelf (raad, college, MT) om de voortgang van zaken bij te houden. De taak van de Rekenkamercommissie houdt op bij het uitbrengen van onderzoeksrapporten.
  • In de tweede plaats blijkt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van aanbevelingen hieraan soms hun eigen interpretatie geven; daar laten we het dan bij.
  • Tenslotte moeten we oppassen voor een overladen programma.

Over een jaar, tegen het aflopen van de vierjarige zittingstermijn van twee leden van de Rekenkamercommissie, zullen wij ons opnieuw buigen over het effect van de rapporten vanaf 2014. Misschien levert dat een totaalplaatje op.