Reactie vanuit het kerkbestuur.

Reactie vanuit het kerkbestuur op berichtgeving rond koor “Akkoord”

Het kerkbestuur heeft kennisgenomen van het artikel “Velps koor Akkoord slaat nieuwe weg in na conflict met kerkbestuur” (Arenalokaal.nl d.d. 17 november 2017).
Het herkent zich niet in het beeld dat, zonder wederhoor, door de media geschetst is. Het kerkbestuur is verrast door het besluit van “Akkoord” ‘
geen onderdeel meer uit te willen maken van de Graafse Parochie’.
Directe aanleiding van die, voor de geloofsgemeenschap jammerlijke, beslissing is een mededeling aan het adres van de koorzangers, -zangeressen en de dirigent d.d. 30 september jl.
De brief van het kerkbestuur wordt hieronder integraal gepubliceerd.
Hierop is vóór de publicatie via Arena Lokaal  geen reactie ontvangen.

Het kerkbestuur betreurt de gang van zaken alsook het onverwachte afscheid van ‘een geliefd dorpskoor’. Het dankt de dirigent, haar zangers en zangeressen voor hetgeen zij een kleine veertig jaar hebben betekend.
Ook wordt “Akkoord” alle geluk en succes gewenst op de nieuwe weg.

Brief van het kerkbestuur aan de koorzangers, -zangeressen
en dirigent van “Akkoord”

“Het kerkbestuur is dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van talloze vrijwilligers, inclusief de koorleden. Ook voor “Akkoord” geldt bewondering
voor de jarenlange, trouwe inzet.

Evaluatie van het korenbeleid
“Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Een nadere toekomst voor de koren” (2016) dat de definitie van voorwaarden, voor een (volledig door de parochie bekostigd) kerkkoor scherp stelde, alsmede een kritische blik op de inkomsten en uitgaven,
maken dat het kerkbestuur keuzes moet maken.
Tot nu toe ontbrak de noodzakelijkheid om koren, zoals elders in den lande gebruikelijk is, te verzelfstandigen. Met de vaststelling van het parochiële beleidsplan 2018-2022, afgelopen donderdag, komt daar verandering in.

Helaas zien wij de noodzaak uw koor vanaf 1 januari 2018 te verzelfstandigen. Omdat het kerkbestuur deze beleidswijziging
drie maanden vóór de ingangsdatum wil communiceren,
komt deze mededeling vandaag, per deze e-mail.

Wat betekent dat concreet voor “Akkoord”?

Uw koor is en blijft van harte welkom in de kerken van onze parochie.
De kosten van de dirigent tijdens repetities worden niet meer vergoed.

Repetities mogen in de kerk van Velp of de Hemelvaartzaal van Grave plaatsvinden, mits het koor twee keer kosteloos een H. Mis opluistert met liturgische gezangen. Voor de overige keren dat “Akkoord” in de kerk zingt tijdens een eucharistieviering, geldt dat één uur van de kosten van de dirigent/organist worden vergoed, conform de richtlijnen van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch (Gregoriusvereniging).

Het spijt ons dat keuzes voor een toekomstgericht en -bestendig (financieel) beleid tot beslissingen leiden die ongewild, maar toch pijn (kunnen) doen. Desondanks hopen wij dat u kansen ziet in de geboden ruimte, niet alleen om de vleugels uit te slaan, maar ook bij de parochie, groter dan de kerk van Velp, betrokken te blijven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: