Provincie: Desnoods dwang bij herindeling!

HERMAN WISSINK; de Gelderlander

Provincie houdt vast aan één gemeente
Met steun van het nieuwe kabinet denkt de provincie Brabant dat nú de tijd rijp is voor herindeling. Voor het einde van het jaar moeten de burgemeesters met een plan komen.

Er moet één grote gemeente Land van Cuijk komen. Dat zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings naar aanleiding van een gesprek dat ze heeft gehad met de vijf burgemeesters van de gemeenten in de regio.

In september ontstond een bijzondere situatie toen de vijf gemeenteraden zich moesten uitspreken over een mogelijke herindeling. Grave koppelt de vraag of er een grote herindeling moet komen aan de verkiezingen met een raadpleging van de burgers en stemde voorlopig, met een minimale meerderheid, tegen herindeling en Mill blijft liever zelfstandig. Wel gingen stemmen op om één gemeente van Cuijk, Grave en Mill te formeren.

Direct na die raadsvergaderingen hield de provincie Noord-Brabant zich nog even op de vlakte over het standpunt. Maar Spierings zegt nu dat ze een fusie van de drie gemeenten die nu al ambtelijk samenwerken en een combinatie van Boxmeer en Sint Anthonis niet ziet zitten. ,,Het eindbeeld is en blijft één gemeente Land van Cuijk met een door de raden zelf ontwikkelde vorm van kernendemocratie. Wij denken dat de herindeling met twee grotere gemeenten onvoldoende duurzaam is en ook geen recht doet aan de collectieve opgaven en uitdagingen van het Land van Cuijk”, aldus Spierings.

Bij een kernendemocratie krijgen dorpsraden een belangrijke rol toebedeeld. Hoe dat er uit moet gaan zien, is nog onduidelijk.

De gedeputeerde met ‘bestuur’ in haar portefeuille zegt dat de burgemeesters nu aan zet zijn. ,,Zij zijn bezig met het uitwerken van de opdracht die zij van hun raden hebben gekregen. De opdracht is om voor 1 januari een plan van aanpak aan te bieden aan de raden voor het uitwerken van de kernendemocratie en een herindelingsproces. De situatie vraagt om lenigheid, creativiteit en wijsheid in de aanpak van het vervolg. Ik heb het vertrouwen dat het goed komt. Maar als de gemeenten er, om wat voor reden dan ook, onderling niet uitkomen, dan moet de provincie haar verantwoordelijkheid nemen.”

Het nieuwe kabinet vindt dat gemeentelijke herindeling ook van bovenaf opgelegd kan worden. Dat blijkt uit het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Spierings: ,, Wij voelen ons door het regeerakkoord gesteund in onze aanpak en visie op het Land van Cuijk. Het geeft ook inzicht in de koers die de minister wil varen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: