Louis Sparidans: LPG en de Graafse financiën.

Vorige week was het weer raak in de gemeenteraad. De begroting voor volgend jaar (2018) stond op de agenda en dus een uitgelezen kans voor de LPG (Lokale Partij Grave) om iedereen weer eens de les te lezen. En dat ging op een manier zoals gebruikelijk: alles op een zéér arrogante toon.

De woordvoerder van de LPG windt er geen doekjes om. Hij vindt dat hij overal alles van af weet en verwijt zijn opponenten graag ‘dat ze er geen snars van snappen’. Bovendien heeft naar de mening van de LPG de oppositie in de Raad in de voorbije raadsperiode nauwelijks constructieve initiatieven laten zien. Het zal u niet verbazen dat de sfeer op die momenten om te snijden was.

Het heikele punt was opnieuw de weinig florissante positie van de Graafse financiën. Trouwe lezers van de Graafse huis-aan-huisbladen zien het geregeld: zowel de burgemeester als de wethouder van financiën vertellen maar al te graag hoe goed we er in Grave voorstaan en als het eens een keertje tegenzit dan valt het altijd reuze mee. Niets om je zorgen over te maken! De LPG fungeert als slippendrager en bevestigt zulks altijd liefdevol.

De werkelijkheid is echter heel anders. De afgelopen jaren kachelde de Graafse financiële positie enorm achteruit. Het eigen vermogen (de beschikbare middelen) loopt drastisch terug en de gemaakte schulden stijgen tot recordhoogte. Het zou fair zijn als de burgemeester en de betreffende wethouder zulks eerlijk zouden toegeven. En dan vooral ook uitleggen waaraan dat ligt, waarvoor al dat geld is uitgegeven resp. waarom zoveel schulden zijn gemaakt. Niet in boekhoudkundige termen maar gewoon ‘alle beestjes bij hun namen noemen’. Daar zal zelfs de LPG wijzer van (kunnen) worden!

Louis Sparidan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: