Keerpunt 2010 kiest unaniem lijsttrekker Hennie Bongers!

“Voor verfrissing en verandering in de gemeentepolitiek”

Hennie Bongers uit Grave is door de leden van Keerpunt 2010 unaniem verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
De gehele kieslijst van Keerpunt 2010 wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Vast staat al wel dat de lijst een aantal nieuwe kandidaten zal bevatten. Volgens Bongers is het tijd voor verfrissing en verandering in de gemeentepolitiek. In het dagelijks leven is de 58-jarige Bongers werkzaam als medezeggenschap ondersteuner/adviseur binnen GGZ Oost Brabant.

Keerpunt 2010 wil dat de gemeente gaat werken met plan/idee-regisseurs. Dat zijn ambtenaren die burgers helpen. Ze gaan met de burgers op zoek naar de belanghebbenden bij ideeën of plannen. Ze helpen als neutrale partij bij het gesprek met elkaar, waarbij het idee/plan beter wordt gemaakt. En ze geven aan welke informatie de gemeente nodig heeft om te kunnen beslissen. Een idee wordt een goed plan met burgerkracht, geholpen door de overheid.

Betrokkenheid, participatie is noodzakelijk wil democratisch besturen mogelijk blijven. Betrokkenheid begint bij informatie. De ‘burger’ moet ‘aan de voorkant’ worden betrokken.

Als je nu iets van een plan wilt vinden dan mag je inspreken – 5 minuten – maar echt inhoudelijk er iets mee doen blijkt dan niet haalbaar. Omdat je pas aan het einde van het proces wat mag zeggen. De gemeenteraad beslist vaak diezelfde avond nog: er is geen tijd meer om het plan aan te passen. Dat werkt niet. Keerpunt 2010 wil dat veranderen. Wij willen in Grave een ‘kernendemocratie’ opzetten. Ieder dorp en iedere wijk krijgt een eigen (stads)deelcommissie. Vaste gesprekspartners aan tafel zijn de raadsleden, de dorps- of wijkraad, de wijkagent, de woningbouworganisatie, enzovoorts. En u?
U mag tijdens vergaderingen meepraten bij het onderwerp waarover u wat wil zeggen. Dicht bij huis, in uw eigen wijk of dorp. Op deze manier krijgen we betere plannen. De raadsleden beslissen wat er met het plan gebeurt.
Zo wordt een idee een plan met burgerkracht. Dat is dan een plan met draagkracht en daadkracht. Waar weinig juridisch gesteggel bij nodig is.

In de raadsperiode 2018 – 2022 willen wij ons wederom met hart en ziel voor u inzetten.
Daar waar het kan zullen we bij elk voorstel over een buurt, wijk, dorp of het stadje ook zoveel als mogelijk aan de betrokken mensen zelf vragen wat nu het beste is. Wij streven naar een goed contact met onze burgers, de leden van belangenorganisaties, ondernemingen en verenigingen om zo te weten wat er speelt. Op die manier kunnen we adequaat reageren op wat er leeft in de Graafse samenleving en goede afwegingen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: