Hoe verder met Quadrant en andere vragen.

Vragen Keerpunt 2010 – Nel Schuts

Inleiding
De raad heeft op 24 mei 2016 besloten dat:
– de Wijkaccomodatie de Esterade in stand wordt gehouden onder voorwaarde van toevoeging van het Jongerenwerk vanuit Jongerencentrum Off-Street
– Het afboeken van de dekking verkoopopbrengst Esterade ten behoeve van de investering in de MFA Catharinahof waarbij te laste van:
– de Algemene Reserve € 330.000,–
– de voor de opbrengst Esterade gereserveerde weerstandsreserve,
als onderdeel van de algemene reserve € 90.000,–
Tevens: om de exploitatiesubsidie van € 6.700,00 binnen 4 jaar af te bouwen.

In het betreffende raadsvoorstel is melding gemaakt van het voornemen om te gaan onderzoek in hoeverre het professionele beheermodel door Quadrant
m .b.t. de wijkaccomodaties ’t Trefpunt in Velp en het Dorpshuus in Escharen eveneens kan worden vervangen door participatie van inwoners uit de betreffende kerkdorpen in nieuw op te richten beheerstichtingen.

Er is niet(s) besloten over volledig zelfstandig beheer en exploitatie van het
Dorpshuus Escharen en ’t Trefpunt in Velp.

Sindsdien hebben we niets meer gehoord.

Op 21 november 2017 ontving de raad een Raadsinformatiebrief:
Beëindiging bruikleenovereenkomsten Quadrant

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Is voor deze uitvoering en de stappen die zijn ondernomen een raadsbesluit nodig?

2. pag. 1 en 2: Zijn de nieuwe beheerstichtingen voor ’t Trefpunt en het Dorpshuus reeds opgericht? Op pag. 2 onderaan wordt gesproken over de nieuw op te richten beheerstichtingen

3. pag. 2 bovenaan: Waarom worden er verwijten gemaakt (natrappen) aan het adres van de SGA Quadrant dat zoals bekend geen horecaconcurrerende activiteiten mocht en mag ondernemen. Daarbij heeft ook de Dorpsraad Velp getracht om door het organiseren van activiteiten de exploitatie te verbeteren.

4. pag. 2 midden: Was de SGA Quadrant in de afgelopen jaren bevoegd om op eigen initiatief zonder raadpleging gemeente – een aantal personeelsleden in dienst te nemen?

5. pag. 2 midden: Wat zijn concreet: een aantal nader uit te werken voorwaarden?

6.pag. 2 onderaan: Hoeveel jaar compenseert de gemeente de nieuw op te richten beheerstichtingen in financiële zin voor eventuele exploitatietekorten?

7. pag. 2 onderaan: Waarom wordt i.t.t. bij de Esterade de jaarlijkse subsidie voor beide wijkaccomodaties per 1 januari 2018 stopgezet?
Waarom wordt eerst medio 2018 aan de raad een voorstel aangereikt waarbij de financiële consequenties van investeringen in beide accommodaties in beeld worden gebracht?

8. pag. 3 Wat wordt concreet bedoeld met ….zullen de ideeën om de exploitatie van de accommodaties structureel te verbeteren nader worden uitgewerkt en ook in financiële zin gekwantificeerd?

9. Hoelang wordt bedoeld met …de nieuwe beheerstichtingen zullen op middellange termijn?? zonder gemeentelijke subsidie de accommodaties moeten gaan exploiteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: