‘Grave moet vooral levendig blijven’


‘Ga Grave niet historiseren’, ‘hou het centrum levendig en zorg dat het ondernemerschap niet wegvloeit’. Oftewel, maak van Grave geen doods historisch openlucht museum en zorg dat de winkeliers blijven. Het waren twee belangrijke aanbevelingen die het landschaps- en stedenbouwkundig bureau West8 gisteravond meekreeg in het stadsgesprek.
HERMAN WISSINK
Het Rotterdamse bureau ontwikkelt een visie op Grave. Het stadsgesprek was georganiseerd om inwoners daarvan kennis te laten nemen. Ook kon er gediscussieerd worden.

Grave wil meer doen met het historische karakter, maar hoe dat gedaan moet worden, is de vraag die West8 mag beantwoorden.

Wie gisteravond naar de voormalige Generaal de Bonskazerne was gekomen om te zien wat voor concrete plannen West8 met Grave heeft, kwam echter bedrogen uit. Er werden weliswaar 120 tekeningen getoond over hoe het er allemaal uit zou kunnen gaan zien, maar die kwamen in zo’n sneltreinvaart voorbij dat de 200 belangstellenden nog weinig duidelijkheid kregen.

Zo was iedereen benieuwd naar de ideeën van West8 over de provinciale weg N321 die als de Elisabethstraat dwars door de stad loopt. ,,In ieder geval hoort een provinciale weg niet in de kern van een stad te komen”, zei Adriaan Geuze van het bureau. Maar waar die wel dan wel moet komen? Daar had Geuze tot ieders teleurstelling geen antwoord op. ,,Maak de weg maar een paar keer bij wijze van test dicht. Dan zie je vanzelf welke route het verkeer gaat nemen”, was het advies.

Over een aantal zaken was West8 wel duidelijk. Bijvoorbeeld over het kroonwerk Coehoorn aan de Gelderse kant van de Maas. ,,Leg er een vaargeul van de Maas omheen en maak de werken weer zichtbaar.” En over het project Wisseveld: ,,Bouwen in de uiterwaarden van de Maas? Niet doen.”

Maar verder werden er aan de nieuwsgierige Gravenaren vooral vragen meegegeven. ,,Wil je verkeer in het centrum? Waar moet er geparkeerd worden, hoe moet Visio er uit komen te zien? Wat wil je in de toekomst met de scheepswerf?”

Over een week of vier komt West8 met een definitieve visie. Dan zullen de opmerkingen van het stadsgesprek worden meegenomen. ,,Dat is mooi”, zei gespreksleider Nico Haasbroek, oud hoofdredacteur van de NOS. ,,Ik heb al veel schijninformatieavonden meegemaakt. Er wordt nu echt geluisterd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: