Grave heeft zijn eigen Pieter Omtzigt (CDA): Ben Litjens!

Ben Litjens was het enige raadslid die tegen de begroting stemde. Hij bleef bij zijn standpunt dat dit college een onaanvaardbaar finantieel beleid voert. Als controleur van het collegebeleid kon hij niet voorstemmen was zijn standpunt. In Den Haag vervult Pieter Omtzigt van het CDA al jarenlang dezelfde rol als controleur van het regeringsbeleid. Menigeen is benieuwd hoe hij zich vandaag opstelt in het eerste debat met de het kabinet over de begroting. Ben hield in Grave zijn rug recht.

Hieronder zijn bijdrage tijdens de raadsvergadering van 7 november 2017 van de gemeente Grave:


Agendapunt
4Vragen

Subsidie KBO Escharen
U hebt toegezegd de subsidie aanvraag van KBO Escharen uit 2016 nog te behandelen volgens de toen geldende regels, omdat door een fout deze aanvrage in 2016 niet door de gemeente is behandeld.
KBO heeft bericht gehad, dat zij € 120,- ontvangen terwijl zij € 500,- hadden gevraagd en daarop ook gerekend hadden.
Ik verzoek u mij te berichten hoe dit kan. Is er wederom een fout gemaakt?

Wachtgeld wethouder Daandels
Toen wethouder Daandels zijn ontslag indiende heb ik gevraagd of er nog wachtgeldverplichtingen zouden ontstaan voor het geval wethouder Daandels na de komende verkiezingen geen werk heeft.
U, voorzitter, hebt geantwoord dat alles volgens de regels is geschied.
Dit antwoord vind ik onduidelijk. Kunt u mij vertellen hoe de vork in de steel zit.
Kunnen er nog wachtgeldverplichtingen ontstaan ja of nee? En zijn daarover afspraken met uw College gemaakt? En over welke periode en tot welke bedragen?

Agendapunt 8: Programmabegroting 20182021

Na de komende verkiezingen zal er wel een nieuw programma moeten worden gemaakt omdat de bodem van de reserves in zicht komt. Een stap in de goede richting is dat er twee wethouders zijn begroot. Dit staat al op de 1e bladzijde van dit voorstel.
Een gemiste kans om dat nu reeds te doen. Hoe geloofwaardig ben je als je nu nog durft te besluiten, hetgeen is geschied, om voor enkele maanden een 3e wethouder te benoemen. Volgens mijn informatie heeft deze persoon recht op 2 jaar wachtgeld.
Of wordt door het CDA en de coalitie al een voorschot genomen op een verlengde periode? Dan wordt het pad wel smal voor het grote aantal Graafse kandidaten.
Verder sluit ik mij aan bij de opmerkingen van de fractie.

Agendapunt 9: Gemeentelijke belastingmaatregelen 2018

Iedereen weet, dat ik geen vertrouwen heb in het gevoerde financiële beleid over de voorbije periode. Een gesprek met mij en met de accountant wordt door het College afgehouden. Steeds verneem ik dat de gemeentelijke cijfers geen goed beeld van de werkelijkheid geven. Ik wil deze sfeer uit de wereld hebben en weten waar wij aan toe zijn.
Nu wordt een belastingverhoging van 9% OZB voorgesteld, omdat de pot rioleringen minder mag stijgen.

Wat het een met het ander te maken heeft kan alleen illusionist Hans Klok begrijpen.
Ik stem tegen een OZB verhoging van 9%.
De OZB mag in Grave niet meer dan trendmatig stijgen maar moet het liefst dalen.
Wij zijn als gemeente met alle legeskosten al aan de dure kant.

Agendapunt 10: Principebesluit herontwikkeling drie-eenheid Velp

In de raadscommissie Ruimte heb ik aangegeven in beginsel voor dit plan te zijn, ook gezien de daaraan verbonden werkgelegenheid in de Graafsche traditie van zorgverlening en dienstbaarheid, maar ik sta huiverig tegenover grote projecten in Grave.
Bijna altijd duurder, niet goed afgerond enz..
Alles geschiedt altijd in de haast. Zie ook de Brede School Oost. Snel besluiten en vervolgens moet nog de verkeersveiligheid voor de kinderen en hun ouders worden opgelost.
Een maand geleden wist ik nog niets van dit project en stond in geen enkel financieel overzicht. En nu een miljoen euro besteden.
Dit alles gaat mij veel te haastig.
Ik wil eerst met de betrokkenen praten.
Met de paters Kapucijnen heb ik al een eerste gesprek gehad.
Er is een amendement voorbereid om meer greep op het geheel te krijgen.
Ik steun dit voorstel maar verzoek om uitstel van het besluit tot in januari 2018, zodat wij met meerdere partijen als gemeenteraad zelf hebben gesproken en weten waar ons geld aan wordt besteed.
Geld aan projectontwikkelaars heeft Grave al genoeg uitgegeven. Stop daarmee.
Ik dring aan op toepassen van het gezonde verstand.

Betreft Agendapunt 11: Bestemmingsplan 3 woningen Hanenstraat Velp

Ik zal voor dit plan stemmen. Degenen, die ruim 12 jaar aan dit plan hebben gewerkt kan ik nu niet in de kou laten staan. Het plan houdt maximaal rekening met de kwaliteit van de mooie omgeving. Ook hier worden mensen teleurgesteld door ons besluit hetgeen niet had gehoeven als dit in zijn geheel al jaren geleden anders was aangepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: