Een hardnekkig misverstand…..

“Van de voorzitter” van de Harmonie Stad Grave in het clublad “Het ruisende vaandel” had deze kop boven de bijdrage van de voorzitter in nummer 3 van jaargang 32. Hij haalde een gesprek aan dat ik met hem had tijdens een ontmoeting in Catharinahof toen ik daar weer eens gebruik maakte van de hotelkamer. Hij schreef:

”Ik sprak met Jacques Leurs. Jacques is politiek actief. Bij Jacques leeft het idee dat de nieuwe verlaagde subsidieregeling van de Gemeente voor de harmonie in goed overleg met Wethouder Daandels tot stand is gekomen door middel van overleg met een door de Gemeente samengestelde klankbordgroep. Die gedachte van Jacques leeft mijns inziens bij de gehele gemeenteraad en dat is heel jammer, want dat is namelijk niet waar.

Ik heb namens de harmonie zitting gehad in deze klankbordgroep en het is een groot misverstand om te denken dat de deelnemers daar konden meebeslissen over de basissubsidie.

Wethouder Daandels heeft bij het eerste klankbordgroepoverleg duidelijk gemaakt dat hij enkel van ons wilde vernemen hoe wij de nieuw op te zetten stimuleringssubsidie zouden willen inkleden. De basissubsidie werd door de Gemeente zelf opnieuw uitgevonden en voor ons uiteindelijk jammer genoeg gehalveerd.

De stimuleringssubsidie waarover wij dus wel mochten meepraten is nieuw en dit potje nieuw te verdelen geld wordt gevuld met geld dat van onze verlaagde basissubsidie wordt ingehouden, en dat betreft 10% van onze subsidie. Je houdt als het ware 10% van het voer van je huisdier even apart. Daar moet je huisdier dan een pootje voor geven. Als het huisdier dan ook nog op commando blaft dan gaat het voer naar het huisdier van de buren en moet jouw huisdier beter zijn best gaan doen.

Er zal in de toekomst best wel een stimulerende werking vanuit gaan maar dan meer naar nieuwe Graafse initiatieven, het geeft in ieder geval geen steun aan de core business van onze harmonie is mijn idee. We zullen het wel zien.

Er werd aan mij gevraagd om in de beoordelingscommissie te gaan zitten die de stimuleringssubsidie gaat toekennen. Daarvoor heb ik logischerwijs bedankt.

Het bestuur van de harmonie heeft gelukkig zijn tijd besteed aan het in gang zetten van de laatste kleine bezuinigingen die nog mogelijk waren en het onder druk zetten van Catharinahof om daar lagere huurprijzen te bedingen.

Verder vertrouwen we wij op ons spaargeld, op geld dat ons geschonken wordt zoals een geschenk van 500 euro van de Schuupers vanuit het Lachgala, onze sponsors, donateurs en leden van de Club van 100.

En bovenal rekenen wij op onze leden die uiteindelijk het hart vormen van onze harmonie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: