Drukke agenda. “Steno-verslag”.

Begrotingsbehandelingen en andere zaken op 7 november 2017.

Vaststellen agenda.

Nel Schuts: twee agendapunten verwisselen.
Begroting vaststellen…belastingverordeningen verwisselen.
Peters… niet wenselijk om gelijktijdig deze agendapunten te behandelen zoals de burgemeester voorstelt. Agenda blijft hetzelfde.

Drie insprekers.

Louis Buddenberg

Wonen voor ouderen in Grave. Tweede keer dat ik hier sta. Ik woon 65 jaar in Grave. Sinds 2015 woon ik in Catharinahof. Kwijtschelding waterschap…van de muur naar het kastje gestuurd. Woon aan de Baronessestraat verpauperde omgeving er zouden woningen komen…er is beloofd dat er een tuintje zou komen. Achterkant. Aan U de daad…ik ben er klaar mee. Schandalig hoe achterkant er bij ligt.

Leo de Vreede

Communicatie. Belangrijk onderwerp. Burger is slachtoffer. Inbreng burger serieus nemen. Kwestie van Anders Vergaderen. Suggesties werden genegeerd. Bespreking over de Drieeenheid in Velp. Falende communicatie van het gemeentebestuur. Gebrek aan tijdige informatie. Gemeenteraad beslist aan einde van het proces. Betrokkenheid begint bij informatie. Werkgroep uitbreiden met burgers. In verkiezingsprogramma opnemen. Pas ingestelde Werkgroep laat het er bij zitten heb ik vernomen. Binnenkort komt er een initiatief. Raadsleden zijn welkom om mee te denken.

Mevrouw Jansen

Agendapunt 7A
Bestemmingsplan Hanenstraat.

Onduidelijkheden over bouwblok enz. Moestuin en kruidentuin. Wat moet er aan het proces gewijzigd worden? Lang proces en zorgvuldig doorlopen. Veel geïnteresseerden voor deze kavel.

Vragen

Kamps:
Stand van zaken rond de Lidl. Al besluit genomen over bezwaren van buren? Antwoord:  Uitslag bezwarencommissie is recent binnengekomen. Dinsdag op agenda van het college.
Bakenbomen: regionaal fonds om bomen te behouden?

Van Geest: Hertoggraafsingel chicane gemaakt. Waarom op die plek? Te hard gereden?
Wethouder: Zal morgen navragen.

Smulders: te hoge drempels op de Kranenhofscheweg. Wie draait hier voor op?
Wethouder: Verantwoordelijkheid en kosten kom ik op terug.

Ben Litjens: zie zijn inbreng in eerder bericht.

Wethouder Henisch antwoordt: bedrag klopt. Geven geld bij jubileum zoals voorgeschreven is.

Burgemeester beantwoordt: Wachtgeld wethouder Eric Daandels: gewoon wet uitvoeren…recht. .op 3 jaar en 2 maanden wachtgeld. Maximale periode. Uitvoering gebeurt door andere instantie. U krijgt een keer uitleg. Maximale periode.

Nel Schuts:

1. Bij de komende raadsvergadering wil Keerpunt 2010 een voorstel indienen om de inwoners de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van stemwijzer of kijkwijzer.

2. Camera met webcam ophangen zodat burgers de vergaderingen beter kunnen volgen via internet zoals in Cuijk en Boxmeer al jaren in gebruik is.

Burgemeester: Beide voorstellen staan op uw verzoek genoteerd voor de agendacommissie.

Sporendonk: brief van onze burgemeester. Complimenten.

Hennie Bongers: resultaten sociaal domein. Wanneer komt dit?

Hennie Bongers: wat gaat er mis bij groenvoorziening?

Hennie Bongers: vragen n.a.v. de nieuwsbrief BOA’s.

Voorzitter: Deze opmerkingen n.a.v. Raadsinformatiebrieven meenemen naar de volgende vergadering.

Bannink..glasvezel..STAVAZA.

Bestemmingsplan Hanenstraat wijzigen.

Stemming: Mevr. Bannink verlaat de zaal. Tegen: Smulders en Friezen. Twee tegen. Voorstel aangenomen.

Begroting.

Ben Peters.

Zorgen over de toekomst. Sociale transities. Jeugdzorg enz. Aankoop Visioterrein. Kansen. Bijzonder zoveel cultureel erfgoed. Goede reserves moeten we hebben om te voorkomen dat ons Cultureel Erfgoed in gevaar komt.

Rick Joosten.

Harde werken van coalitie is kenmerkend geweest voor de afgelopen periode. Geen nieuw beleid hebben we afgesproken. Genoeg vertrouwen in zelfstandige toekomst. Grave zijn we samen. Motto bij de verkiezingen: Grave doen we samen.

Ben Litjens.

Zie zijn inbreng in eerder bericht.

Nel Schuts.

Onze dank aan college aan ambtenaren. Tekort van 3 ton. Sprokkelwerk. Werkelijkheid van de cijfers is moeilijk te doorgronden. Geen onderhoud met accountant geweest ondanks verzoek raadslid Ben Litjens. Nog informatie tegoed van wethouder Henisch over tekorten jeugdzorg. Verharding wegen nog dit jaar?

Jacques van Geest

Ontzettend ontevreden. We hebben wel wat te klagen. Wensen die niet vervuld kunnen worden. Deplorabele toestand van de financiën.
Alles is alleen maar slechter geworden. We gaan heel snel het dal in. Een derde wethouder wordt nu weer weg gehaald. Nu geven ze aan dat twee genoeg is. Beeld klopt absoluut niet. We zijn blij dat er straks verkiezingen zijn.

Smulders

Motie over precariobelasting. We hebben tekort aan geld zegt Jacques van Geest. Matig tevreden. Te gemakkelijk tekort afgewenteld op de OZB betalenden. Er wordt niet gesproken over bezuinigingen. Op zorgbudget kan bezuinigd worden. Beschermd diersoort??? Bestemmingsreserves creeeren lost niets op.

Reclame uitingen enz. niet alleen bovengronds maar ook ondergronds.

Ben Litjens: slecht plan voor de ondernemers. Gemeentegrond voor terrassen verhuren..belasten.

Historisch Grave
Grave lag op kruispunt van wegen. Moderne vorm van tolheffing.
Beroep op portefeuillehouder om dit te onderzoeken. Belastingheffing. Congestieheffing. Rekeningrijden.

Van Geest: de heer Smulders ontpopt zich als tollenaar.

Joon.

Bij de begroting derde wethouder er uit gehaald.
Van Geest: geen raadsbesluit genomen.

Reclamebelasting 6% kosten.

Henisch:
In januari twee bijeenkomsten over transities.
Nel Schuts: kwestie met Boxmeer.
We hopen nog voor eind dit jaar voorstel.

Wethouder:Open betonstenen worden nog dit jaar gelegd.

Tweede termijn

Jacques van Geest:

Niet gerustgesteld door de wethouder. Provincie gaat knagen aan deze begroting. Vermogenspositie heeft een enorme opdonder gehad enz. We hebben geen vlees meer op de botten.
Specifieke vragen: OZB verhoging oneerlijk en onjuist. Fundamenteel fout die koppeling van OZB en rioolbelasting.

Nel Schuts

We willen gesprek met de accountant. Aankaarten in agendacommissie. Grote problemen met OZB verhoging.
Joosten: geeft u aan hoe we die dekking gaan vervangen?
Bongers: u vraagt steeds naar oplossingen. Snippergroen.
Peters: waarom geeft u niet aan waar de problemen waren?
Bannink: constructief
Raadsbreed meer naar elkaar luisteren.
Joosten: wat is uw oplossing?
Bongers: in het verleden andere keuzes moeten maken.
Joosten 193.000 euro moet ergens vandaan komen.
Schuts: verhoging werkt structureel door.
We waren faliekant tegen de 2 miljoen voor VISIO.
We kunnen de verschillen in de bouwleges ten opzichte van andere gemeenten aan onze burgers niet verkopen….

Bannink

Verheugen ons over glasvezel. Moderne communicatie. STAVAZA glasvezel?

Mevrouw Bannink

Welke voorzieningen zijn er verdwenen volgens VPGrave?

Onwenselijk om camperparkeerplaatsen op VISIO terrein aan te leggen: Joon.

P.S. De uitzending gehoord via het internet. Bij Diepenbeek werd foto en naam van Daandels geprojecteerd!! De sterke arm van Daandels?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: