De keuze van Grave!

Nu de burgers van Escharen, Gassel, Grave en Velp in maart via een zgn. burgerpeiling hun mening kunnen geven over de bestuurlijke toekomst start Keerpunt 2010 via “De keuze van Grave” een informatie campagne om u te informeren over de achtergronden van diverse keuzes enz. Regelmatig zult u onder dit kopje een berichtje aantreffen.

De fusie tussen de gemeenten in het Land van Cuijk wordt er een volgens het “meerkenenmodel”, dat staat tegenover het integratiemodel. Het meer-kernenmodel, sommigen noemen dat kernendemocratie, gaat uit van de identiteit van de kernen. Wanneer de kenmerken van de kernen naast elkaar worden gezet, blijkt duidelijk het voordeel van het kernen-model. Geen enkele kern kan namelijk wat betreft aantal inwoners een dominante functie vervullen. Grave is naar inwoneraantal de derde kern en daarmee volwaardig aanwezig. 

Een van de belangrijkste kernwaarden van Grave, te weten “afstand burger en bestuur blijft zo kort mogelijk, ruimte voor initiatief”, is volledig te realiseren.

Het belangrijkste recht van inwoners van een gemeente is het actief en passief kiesrecht. De inwoners van Grave hebben het recht om – samen met de inwoners van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Anthonis – de gemeenteraad van de fusiegemeente te kiezen.

Zij participeren volledig in het gemeentelijk politiek-democratisch proces. De nieuwe gemeenteraad zal bestaan uit inwoners van alle kernen uit het Land van Cuijk.

De belangen van de inwoners van Grave worden rechtstreeks gediend in het bestuur van de fusiegemeente.

Bij fusies is het empathisch vermogen – het zich kunnen invoelen in de fusiepartners – een belangrijke succesfactor: het zich in de plaats van de anderen kunnen stellen om hun houding en reacties te begrijpen.

Bij de kernendemocratie kan dit vermogen beter tot zijn recht komen dan bij het integratiemodel, dat van het ontstaan van een nieuwe identiteit uitgaat.

Gelukkig is iedereen het er over eens dat we inzetten op een  kernendemocratie In het Land van Cuijk.

Als u de laatste berichten over het Graafse collegebesluit om als college niet in te stemmen met de andere vier colleges om “Plan 1” uit te voeren en het gedoe rond de jeugdzorg gelden die wel of niet solidair verrekend worden dan ontbreekt het in Grave voorlopig nog bij diverse personen aan het gewenste empathisch vermogen.

Jacques Leurs; Voorzitter Keerpunt 2010

Eén gedachte over “De keuze van Grave!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: