Bouw supermarkt: Beslissing B&W/Commissie Bezwaren openbaar.

Beslissing op de bezwaarschriften inzake Mgr. Borretweg 18 in Grave.

Samenvattend ambtelijk advies: Op 21 maart 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen, aanleggen en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een supermarkt aan de Mgr. Borretweg 18 te Grave.

Hiertegen zijn vier bezwaarschriften ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht gericht op de bezwaren tegen het besluit. Voorgesteld wordt om dit advies over te nemen.

Besluit college:

1. Stichting Optimus primair onderwijs niet ontvankelijk te verklaren in bezwaar.

2. Het bestreden besluit in stand te laten met correctie van de verwijzing naar de bestemming ‘Gemengd’.

3. De verzoeken om kostenvergoeding af te wijzen.

Bron: Besluitenlijst B&W 14 november 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: