Behoud bakenbomen.

Motie door Keerpunt 2010 en VPGrave uitgevoerd!!

Onderzoek behoud bakenbomen.

Aanleiding:

Bekend is dat Rijkswaterstaat ( RWS) een sterfhuisconstructie hanteert voor bakenbomen langs de Maas in verband met de waterveiligheid. In dit kader worden een deel van de oevers van de Maas natuurvriendelijk ingericht. In de loop der jaren zal met dit beleid van RWS de ‘bakenboomlaan’ gaten gaan vertonen totdat uiteindelijk de gehele laan verdwenen is.

Naar aanleiding van dit beleid heeft de gemeenteraad op 20 december 2016 een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van totstandkoming van een (regionaal) fonds voor verzorging en instandhouding van bakenbomen.

Om de motie uit te voeren hebben wij de afgelopen periode contacten gelegd met de gemeente Oss, Wijchen en ook met de provincie Noord Brabant. Ook Heumen en Mook (andere provincies) zijn met het behoud van de bakenbomen bezig en zijn benaderd. Het duurde enige tijd maar deze onderlinge contacten hebben er toe geleid dat afgelopen september een bijeenkomst heeft plaatsgevonden met alle betrokken Maasgemeenten onder leiding van de provincie.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de provincie serieus werk wil maken van het behoud en instandhouding van de bakenbomen.

De provincie Noord-Brabant heeft de bakenbomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart opgenomen en onderkent daarmee de bovenlokale waarde. Ook wordt op dit moment de gebiedsvisie bedijkte Maas geactualiseerd. Deze gebiedsvisie is onderdeel van het proces “Lange termijn ambitie” om te komen tot een nieuw pakket aan maatregelen van dijkversterking en rivierverruiming.

Provincie en betrokken Maasgemeenten willen dat een visie voor behoud en versterking van de bakenbomen onderdeel uitmaakt van de gebiedsvisie bedijkte Maas.

Tijdens de bijeenkomst in september is besproken dat er, wanneer we de bakenbomenstructuur als kwaliteit van het Maasgebied willen behouden, een heldere verjongingsstrategie voor de bomen moet komen. De eerste aanzetten hiervoor zijn tijdens de bijeenkomst besproken en worden door de provincie verder uitgewerkt.

Ook onderzoekt de provincie de mogelijke samenwerkingsopties en de manier waarop nieuwe aanplant en beheer en onderhoud financieel en planologisch geregeld kan worden.

Procedurele informatie: Op dit moment ligt het initiatief voor een volgende stap bij de provincie. Naar verwachting zal er in het voorjaar 2018 meer duidelijk worden en zullen de Maasgemeenten weer uitgenodigd worden voor een volgende bijeenkomst. Wij zullen de gemeenteraad over uitkomst informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: