Adviesraad Sociaal Domein

Kritische reacties van de Adviesraad Sociaal Domein.

Cliëntondersteuning

U geeft aan dat uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo is gebleken dat de onafhankelijke cliëntondersteuning onvoldoende bekend is bij de inwoners en het van belang is dat de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner wordt uitgedragen. Wij delen deze mening. Naar aanleiding van het Cliëntervaringsonderzoek 2015 en 2016 zijn daarom al diverse maatregelen genomen om cliënten te wijzen op de mogelijkheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wij verwijzen daarbij graag naar de informatie die u van ons heeft ontvangen naar aanleiding van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Ten aanzien van uw opmerking met betrekking tot artikel 3 lid 3 merken wij op dat dit slechts een ‘kan- bepaling’ betreft. Tot op heden zijn door ons college hieromtrent geen nadere regels gesteld.

Procedurele afspraken

In uw advies geeft u aan dat u het tijdsbestek dat u wordt geboden voor het uitbrengen van een advies te kort acht. Wij hebben eerder met u afspraken gemaakt over de periode die u wordt geboden voor het uitbrengen van een advies. Dit betreft in beginsel een periode van 4 weken. Inzake het advies over de Wmo verordening 2018 is aan deze afspraak voldaan. Overigens zeggen wij u toe om ambtelijk met u van gedachte te wisselen over het stroomlijnen van de procedure, waarbij echter de termijn van 4 weken voor ons het uitgangspunt blijft.

Bovenstaande reacties worden besproken in de Vergadering Raadscommissie Inwoners en bestuur op 28-11-2017.
AGENDAPUNTEN:

Agendapunt: 10

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Grave 2018

U kunt de onderliggende stukken terugvinden via de website:

Gemeenteraad…..vergaderkalender…..commissie Inwoners en Bestuur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: