Beantwoording vragen Keerpunt 2010, de heer Litjens, diverse onderwerpen (03-08-2017)

1. Welke stappen heeft het college ondernomen om de provinciale beslissingen die onze boeren hard treffen terug te draaien?

2. Kan de gemeente stappen ondernemen om het verder verdwijnen van openbare brievenbussen te voorkomen?

3. Zijn er al stappen ondernomen om de overlast op het parkeerterrein naast Catharinahof te verminderen? De veiligheid van bewoners, bezoekers en medewerkers van Catharinahof en thuiszorgorganisatie moet voor op staan. Camera toezicht vanuit Catharinahof?

4. Een inwoner van Grave heeft in november 2016 een aanvraag voor een stoeltjeslift gedaan. Eerst werd deze in Cuijk behandeld. In december is deze aanvraag naar Oss doorgestuurd. Nu nog niets gehoord.

5. Waarom krijgt KBO Escharen geen eenmalige subsidie van 500 euro om het 60 jarig bestaan te vieren? Dit verzoek is al op 16 november 2016 ingediend. Tot op heden heeft het bestuur nog niets vernomen.

6. Waarom krijgen de indieners van klachten over stankoverlast op de Vogelzangseweg in Velp geen reacties? De indieners zijn, zover bij mij bekend, een inwoner van Velp en het Waterschap Aa en Maas.

Antwoorden

1. Voorafgaand aan het besluit van Provinciale Staten heeft het college van Grave een brief die in regionaal verband van Brabant Noordoost was opgesteld ondersteund. Verder heeft het college zich laten informeren op een bestuurlijke overleg met de provincie op 13 juli over de omvang van het besluit. De komende tijd zal het dossier worden gevolgd en zo nodig zal in regionaal verband afstemming worden gezocht.

2. Het plaatsen van brievenbussen is de verantwoordelijkheid van PostNL. Als reden voor het aanpassen van het aantal brievenbussen geven zij aan dat brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderd of verplaatst worden naar plaatsen waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk. In overleg met de gemeente is gekeken over brievenbussen voor iedereen beschikbaar blijven, ook als ze slecht ter been zijn. Bij het bepalen van de locaties houdt PostNL rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

3. Vanuit handhaving wordt binnen het beperkt aantal boa uren gecontroleerd op parkeeroverlast. Met betrekking tot cameratoezicht. De raad heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur voor het toezicht op een openbare plaats. Voorwaarden voor cameratoezicht Cameratoezicht mag geen ongeoorloofde inbreuk op de privacy veroorzaken. Daarom is gemeentelijk cameratoezicht gereglementeerd en is het alleen mogelijk als:

 dit nodig is in het belang van de handhaving van de openbare orde (op basis van een veiligheidsanalyse);

 het besluit voor een afgebakende periode en voor een beperkt openbaar gebied geldt,

 na afloop wordt beoordeeld of de maatregel effectief was;

 de maatregel proportioneel is;

 de maatregel voldoet aan de vereiste subsidiariteit (geen betere alternatieven voor handen)

 de aanwezigheid van camera’s kenbaar is voor iedereen die binnen het bereik van de camera’s is.

Hiervoor zal eerst inzichtelijk moeten worden gemaakt op welke locaties camera’s in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk zijn. Dit dient te gebeuren door middel van een veiligheidsanalyse. Ook moet gekeken worden naar andere maatregelen die ingezet zijn of ingezet kunnen worden voordat voor cameratoezicht wordt gekozen.

4. Zonder exacte persoonsgegevens is het onmogelijk om te beoordelen of en wat er dan mis is gegaan.

5. In de subsidieverordening van Grave 2017 (artikel 10.3l) staat dat als de aanvraag betrekking heeft op goede doelen, jubilea, feesten en partijen, de subsidie geweigerd wordt. De aanvraag is per abuis blijven liggen door de overgang van het oude naar het nieuwe subsidiestelsel. Inmiddels is de beschikking verzonden.

6. Het probleem is bekend en inmiddels hebben betrokken partijen met elkaar gesproken en wordt er gewerkt aan een oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: