Wethouder Henisch informeert de Graafse raad.

Wethouder Anja Henisch tijdens het Smartlappenfestival

Geachte raadsleden,
I.v.m. De vakantie van de griffier en de secretaris stuur ik u direct deze email en wel om de volgende reden.
Recent zijn in het  portefeuillehoudersoverleg Land van Cuijk de financiën m.b.t. de Jeugdzorg besproken. Er zijn tekorten die buiten de ontvangen budgetten Jeugdzorg gaan. Hierover bestaat een meningsverschil in het land van Cuijk. Ik heb in het portefeuillehoudersoverleg gemeld dat dit buiten de afspraken over solidariteit valt en dat ik dit eerst met het College en de gemeenteraad van Grave wil bespreken in de commissievergadering van 24 oktober as. Het is de bedoeling dat u hiervoor ter voorbereiding een memo ontvangt as. dinsdag. 
De gemeente Boxmeer heeft in haar commissievergadering van afgelopen donderdag melding gemaakt, waarna de pers dit heeft opgepakt. U vindt hieronder het antwoord van de gemeente Grave aan de pers. 
Bestuurlijk hebben de gemeentebesturen in het Land van Cuijk afgesproken dat ze de kosten voor de Persoonsgebonden budgetten en de uitvoeringsorganisatie (het Centrum voor Jeugd en Gezin) met elkaar delen. Hier doet Grave aan mee en wijkt hier ook niet van af. De discussie die nu speelt, gaat over de inkoop van jeugdzorg die op schaalniveau Brabant Noordoost door de gemeenten Den Bosch voor de hele regio wordt gedaan. Over eventuele tekorten die hier optreden zijn bestuurlijk formeel in het Land van Cuijk geen afspraken gemaakt. De overige 4 gemeenten willen hierover wel graag aanvullende afspraken maken. De wethouder in Grave wil hierover eerst in beraad met haar college en raad.
Grave wijkt dus niet af van gemaakte afspraken en is dit ook niet voornemens.
De gemeente Grave wil op basis van de huidige formele afspraken blijven participeren in de regionale samenwerking. Over eventuele nieuwe verdergaande samenwerkingsafspraken moet het gemeentebestuur zich nog uitspreken 
Zoals eerder gemeld in deze email ontvangt u komende week een memo hierover. 
Anja Henisch
Wethouder gemeente Grave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: