Toelichting op citaat in de Gelderlander over screnen kandidaten.

Deze foto werd gemaakt tijdens een VNG congres
dat ik jaarlijks bezocht.
Naar aanleiding van de twee artikelen in de Gelderlander over de gevaren van infiltratie van de onderwereld in de bestuurlijke bovenwereld wil ik een nadere toelichting geven.
Enige tijd geleden is er op verzoek van onze burgemeester een overleg geweest met de voorzitters van de Graafse politieke partijen. Omdat ik wegens vakantie verhinderd was nam Mr. Ton van Elk de Freese uit Cuijk deel aan het gesprek. Hij is onze voormalige voorzitter en is nog voorzitter van PLC uit Cuijk. Met die partij heeft Keerpunt 2010 een jumelage.
Toen er gesproken werd over het vragen aan kandidaten om een Verklaring omtrent het Gedrag kon hij vertellen dat in Cuijk de gemeente zelfs bij het opvragen van VOG’s door sportverenigingen de gemeente de kosten (30 euro) op zich neemt. Hij weet dat omdat hij ook tijdelijk voorzitter is van de voetbalclub  JCV. In Grave kent men zo’n regeling nog niet. Misschien alsnog instellen? Rekenvoorbeeld: Als een politieke partij alle kandidaten wil laten screnen en de lijst bevat 10 namen dan kost dat 300 euro. Dat bedrag gaat dan ten koste van het campagnebudget.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag geeft alleen antwoord op de vraag of de aanvrager een strafblad heeft. Ook staan in de verklaring geen nadere gegevens over het strafblad. Alleen ja of nee krijgt de aanvrager te horen. Alleen de kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen kan zo’n verklaring aanvragen bij de gemeente. Partijen kunnen dit niet zelf doen. 

En dan nog dit: Ons gemeentebestuur, college en raad, moeten bij de begrotingsbehandelingen, overwegen om het aantal uren BOA inzet weer op het oorspronkelijke peil te zetten. De BOA’s waren goed op de hoogte wat er overal speelt. Ook moeten de wijkagenten meer ingezet worden. Ook moeten er geen oproepen van burgemeesters meer komen in t.v. praatprogamma’s om bij de politie aangifte te doen als de buren een te grote nieuwe auto hebben aangeschaft of veel op buitenlandse vakantie gaan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: